Fra Kyiv til København – I krigens spor

Kurset foregår 29. september – 4. oktober 2024 i henholdsvis Polen og Danmark.

Med Ruslands invasion af Ukraine har krig og flygtningestrømme igen sat dagsordenen i Europa. Mens en ny type flygtninge har søgt ly for bomber i Danmark, er journalister blevet såret og dræbt i krigszonen. Begrebet krig er derfor på alle måder rykket uhyggeligt tæt på, men…

Hvordan har vi i Danmark taget imod de ukrainske flygtninge, hvad har de forladt, hvad er deres vilkår, og hvor ser de selv en fremtid henne?

Hvordan har krigen påvirket de ukrainske medier, når de skal kæmpe for at få bragt avisen ud i krigszonen og skal dække krigen tro mod journalistiske principper, men loyalt for fædrelandet?

Og hvordan kan ikke mindst du som journalist, redaktør eller fotograf komme tættere på den ukrainske konflikt, forståelse, ånd og situation og dække emnet – mere nuanceret og dybdegående – når du ikke selv kan rejse ind i krigszonen og finde kilder, der kan give dig svar?

Kom helt tæt på
På dette kursus hjælper to erfarne journalister Thea Pedersen og Stine Bolther dig til at blive inspireret, klogere – og til at finde ud af, hvordan også du kan dække en krig, selv om du ikke selv står ved fronten.

Undervejs giver vi dig et indgående og personligt ’hands-on’ indblik i, hvordan det egentligt er at operere som journalist i en krigszone under helt særlige arbejdsvilkår, hvor alt fra granater, journalistiske faldgruber og etiske valg er en del af hverdagen. Og i hvordan lokale medier fortsat får den trykte avis på gaden, selv når strømmen er gået i redaktionslokalet.

Ved at deltage i dette felt-kursus, der finder sted i Polen og i Danmark, tager vi dig længere, end hvad hverdagsjournalistikken tillader. Samtidig går vi et lag dybere end de daglige krigsnyheder og flygtningefortællinger fra Ukraine, skrevet fra et trygt kontor i Danmark.

Hvordan navigerer du i, hvad der er rigtigt eller forkert i en heftig informations- og propagandakrig, der formidles på fremmede sprog? Hvad gør du, når læserne bliver mætte af krigens elendighed og fastfrosne fronter? Hvordan kan du analysere, perspektivere og give forståelse for årsag og sammenhæng til dit publikum/brugere, hvis du ikke har mødt dem, vi alle sammen har talt om, eller selv har været i det land, som flere af os har skrevet/produceret om siden 24. februar 2022?

Det råder vi bod på i dette kursus, der henvender sig til alle journalister og fotografer og andre, som dækker eller har interesse for at afdække krigs- og katastroferamte egne af verden og de menneskelige konsekvenser heraf. Vi følger populært sagt i krigens fodspor og samtidig i flygtningenes rejse fra Kyiv til København.

Kurset giver dig indsigt i helt lavpraktisk og politisk-dikterede processer, love og institutioner på den ene side, men bringer dig samtidig helt tæt på helt krigscentrale emner fra både flygtningene og deres basale vilkår til arbejdet bag det danske diplomati. Selvom kurset tager afsæt i den aktuelle situation i Ukraine, vil flere aspekter fra kurset gøre dig i stand til at arbejde mere oplyst og ud fra et flerstrenget grundlag i andre sammenhænge, da mange af krigens dynamikker og mekanismer går igen – uanset i hvilken del af verden, den udspiller sig.


KURSETS OPBYGNING OG INDHOLD:

DAG 1: søndag, rejsedag fra København til Rzeszow, Polen.

Ankomst, indtjekning på hotel, frokost og middag.

For helt at forstå, hvad den ukrainske befolkning har gennemlevet og for at komme så tæt på krigen som muligt, tager Thea Pedersen til en start kursisterne med helt tæt på frontlinjen, hospitalerne og landsbyerne i Ukraine, når hun fortæller om hendes arbejde og oplevelser som krigsreporter for Jyllands-Posten. Oplægget vil tjene som afsæt til fælles refleksioner om arbejdsvilkår og åbenlyse faldgruber samt diskussioner af faglig til etisk karakter, når man arbejder i kaotiske tilstande.

DAG 2: mandag, Polen, grænsedag

Vi sætter kursen i bus mod den ukrainske grænseovergang for at genoplive de dage, hvor tusinder af desperate familier, primært kvinder og børn og ældre, samt adskillige af vores journalistkolleger, forsøgte at forlade et Ukraine under angreb. Her har vi sat forskellige interessenter i stævne.

Vi arbejder på at mødes med ukrainske soldater og deres familier i et af grænsebyernes flygtningehjem, som giver os et helt personligt og unikt indblik i de fatale detaljer fra en hverdag i krig.

Vi møder en af de fixere, en lokal tolk, der er blevet tilbage i Ukraine og dagligt arbejder med journalister i krigszonen. Fixer-branchen var næsten ukendt i landet ved krigens udbrud.

Retur på hotellet samme aften mødes vi enten fysisk eller online med den danske ambassadør i Ukraine Ole Egebjerg Mikkelsen og evt. den danske forsvarsattaché, som giver et indblik i den aktuelle situation i landet, diplomatiets rolle og det omfattende danske samarbejde med lokaladministrationen.

DAG 3: tirsdag, Polen, Krakow
Polen har spillet en vital rolle siden den russiske invasion af Ukraine. Det er det land i Europa, der har omfavnet fleste ukrainske flygtninge og er samtidig hovedporten for våben og materiel transport ind over grænsen.

Denne dag mødes vi med flere interessenter, der siden krigens start har arbejdet utrætteligt med at hjælpe og forbedre situationen for de ukrainske familier og landet som helhed.

Vi besøger et nyoprettet center støttet af Dansk Flygtningehjælp i Krakow. Vi mødes også med danske frivillige, som jævnligt krydser grænsen med materiel og udstyr til civile og soldater.

Vi arbejder på at kunne møde repræsentanter fra den ukrainske mediebranche.
Ukrainian Media Fund, der er støttet af flere danske medievirksomheder, arbejder på at holde medier og journalister kørende i det krigshærgede land ved at yde alt fra sikkerhedsveste, powerbanks og elektronisk udstyr til redaktioner landet over. Vi hører, hvordan krigen har påvirket/ændret det ukrainske medielandskab og om, hvordan man får trykt og bragt lokalavisen ud trods konstante strømsvigt og paralyserede netværk.

DAG 4: onsdag, Rejsedag, Polen til Kbh.
Formiddagen bruger vi på at mødes med en af de NGO’er, der arbejder med krigens konsekvenser på første hånd og får deres bud på, hvordan flygtningenes situation og deres arbejde har ændret sig fra krigens kaotiske start til nu normalisering samt hører deres bud på, hvad fremtiden bringer.

Vi mødes med danske dronespecialister, som har arbejdet og undervist ukrainske soldater og giver os indsigt i dronens betydning for krigen. (Dette punkt kan evt. også finde sted i Danmark). Vi arbejder på at få adgang til en af forsvarets repræsentanter i Danmark, som har været med til at undervise ukrainske kamppiloter.

Om eftermiddag sætter vi kursen retur mod Danmark til samme destination som 30-40.000 ukrainske flygtninge har gjort, siden invasionen.

DAG 5: torsdag, Danmark
Vi besøger Asylcenter Sandholm, hvor Dansk Røde Kors fortæller om stedet og forholdene og giver et samlet billede af de menneskeskæbner, som de møder. Bl.a. via en jurist og en psykolog, der på forskellig vis tilser, interviewer og rådgiver flygtningene. De fortæller om de hektiske dage i krigens første måneder, og hvordan synet på flygtninge fra krigen i Ukraine har adskilt sig fra andre.

Vi spiser frokost på Asylcenter Sandholm, før vi besøger Udrejsecenter Sjælsmark, hvor Kriminalforsorgen fortæller om centeret.

Om eftermiddagen mødes vi evt. med to danske dronespecialister og/eller repræsentanter fra Forsvaret.
Vi arbejder også på at få adgang til en af de ukrainske soldater, som er blevet indlagt til operation/genoptræning i Danmark.

Dag 6, fredag, Danmark:
Vi besøger dem, der laver reglerne: På Christiansborg møder vi ordførerne på området samt interessenter fra bl.a. Amnesty Danmark og Dansk Flygtningehjælp for at tilføre nuancer til den førte danske politik.

Vi spiser frokost på Christiansborg.

Dagen rundes af med et besøg i Flygtningenævnet, som fortæller om deres arbejde, og hvordan afgørelserne træffes.

Det praktiske:

Vi flyver fra København til Rzeszow søndag den 29. september klokken 10.40 og lander 14.15 i Rzeszow. Den 30. september om aftenen kører vi til Krakow. Vi flyver fra Krakow klokken 15.00 onsdag den 2. oktober og lander i København 19.05.

Prisen omfatter:

Fly til Polen, hotel (i Polen) med morgenmad, nødvendig transport undervejs. Visse måltider er for egen regning.

Antal deltagere: Mindst 10 – højst 16.

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

Kursusleder: Thea Pedersen og Stine Bolther
Varighed: 6 dage
Sted: Polen og Danmark.
Tidspunkt: 29. september – 4. oktober 2024
Pris: 28.000 kr. Der tillægges ikke moms.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse 6. maj

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du allerede nu tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker før 29. juli, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud senere end 28. juli opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.

Illustrationen er en AI-grafik skabt af Gert K Nielsen og AI-tjenesten Midjourney i fællesskab.