Kriminalreporter i USA

Kurset foregår 15. – 22. maj 2022 i New York City, USA

Hvorfor er antallet af drab steget med 30 pct. i USA de seneste år?

Hvad har drabet på George Floyd betydet for amerikanernes syn på politiet, og hvad betyder det for vores samfund, når en dansk betjent skyder og dræber en mand på Lolland Falster?

Hvad er den nyeste retsmedicinske viden inden for skuddrab?
Hvordan lærer dansk politi og kriminalforsorg af deres amerikanske kollegaer?

Vi har sammensat en hæsblæsende studieuge i New York, hvor du får inspiration og input, du med det samme kan bruge i dit daglige journalistiske arbejde i Danmark.

Emnerne er blandt andet: Skudsår, terror, målrettet patruljering, DNA-spor, afhøringsteknik, CyberCrime, ManHunt, gerningsmandsprofilering, hate-crime, kaution og straf.

Og så får du indsigt i amerikanske forhold, tiden efter Covid-19 og Trump, netværk og kontakter til nøglepersoner, du kan trække på, f.eks. næste gang en stor hændelse indtræder i USA.

Perspektiv og inspiration

Dansk politi og kriminalforsorg rejser til USA for at drage erfaringer, se på tendenser og få inspiration, der kan bruges hjemme i Danmark. “Al Capone”-metoden er ét eksempel på en politimæssig tilgang importeret fra USA.

Kurset giver deltagerne udsyn og et mere nuanceret billede af forholdene i USA samtidig med, at de danske forhold bliver sat i relief. Med de mange besøg rundt om i New York giver kurset deltagerne et væld af nye muligheder i dækning af kriminalitet i Danmark.

Kursusledere er politi- og retsreporter gennem næsten 20 år, Stine Bolther og tidligere politiinspektør og drabschef ved Rejseholdet Bent Isager-Nielsen. De sætter alt i perspektiv til dansk politi anno 2022 og trækker tråde til de danske forhold: Hvor er Danmark længere fremme, og hvor kan dansk politi lære noget af amerikanerne.

Indhold
Programmet er foreløbigt. Enkelte ting vil blive skåret til, så vi kan nå det hele.

True Crime Journalistik
Genren True Crime bliver mere og mere populær, og vi ser nærmere på, hvordan amerikanske journalister bruger true crime i deres arbejde med podcast, tv, artikler, longread. Du får tips og tricks, som du kan bruge bagefter.

Hate-crime
I kølvandet på drabet på George Floyd i 2020 opstod bevægelsen Black Lives Matter og derefter en række demonstrationer fra USA til resten af verden, herunder også Danmark.

I USA er der nu også sket en stigning i af umotiverede voldelige overfald og drab på personer af asiatisk oprindelse. Vi møder nøglepersoner og hører om #StopAsianHate, #BlackLivesMatter og andre aktuelle sager.

Politi, efterforskning og terrorbekæmpelse
Vi møder betjente, som fortæller, hvordan det er at arbejde i en by, der aldrig sover.

Ved monumenterne af World Trade Center hører vi om terrorbekæmpelse før og nu anno 2022 og møder en dansk-amerikansk betjent, som var på arbejde ved tvillingetårnene den 11. september 2001.

Hos NYPD kommer vi tæt på det nyeste inden for videoovervågning, elektronisk overvågning af data og den nyeste kriminalteknik, som hele tiden bliver brugt til at jagte forbrydere. Vi ser tendenser, som er på vej til Europa og hører om, hvordan overvågning bliver brugt i efterforskningsmæssige sammenhænge.

Både dansk og amerikansk politi står over for en politireform, og vi hører om bevægelsen Defund the Police, dens betydning og om præsident Bidens planer om en reform af politiet.

Vi hører også om den voldsomme stigning i antallet af drab, som bl.a. kan skyldes befolkningens mistillid til politiet og den nedskæring af antallet af betjente, der er sket på baggrund af netop det.

Vi ser nærmere på, hvor Danmark kan lære af USA med målrettet patruljering og systemet PolIntel, der er et nyt arbejdsredskab i dansk politi, men som har kørt mange år i USA.

FBIs gerningsmandsprofilering går vi også tæt på og hører, hvordan teknikken bruges til at opklare forbrydelser.

I retten
Objektivitetsprincippet, vi kender i Danmark, har man ikke i USA. Derfor må politiet afhøre en mistænkt helt anderledes end i Danmark.

Det oplevede danske Malthe Thomsen, da han i 2014 blev anholdt, mistænkt for at have seksuelt krænket 13 børn i den børnehave, hvor han arbejdede.

Efterforskerne benyttede sig af deres ret til både at lyve og bruge psykisk manipulation under en afhøring for at få en tilståelse hjem. Malthe tilstod til sidst noget, han ikke havde gjort.

Vi møder den danskfødte forsvarsadvokat Jane Byrialsen, som havde Malthe Thomsens sag, og vi hører om hendes mange sager med falske tilståelser. Hun fortæller om sit arbejde i retssalen ligesom vi møder en kvindelig dommer i Bronx. Juristerne kan fortælle om de mange straffesager, som bliver afgjort uden en retssag, fordi den kriminelle får tilbud om ”plea bargaining”.

Night Court
Vi skal i Night Court, hvor vi oplever, hvordan anholdte stilles for en dommer om aftenen, og hvordan både fængsling og kaution fastsættes. Jane Byrialsen er med, og fortæller også om de sager, hun har haft i night court.

Bag tremmer
Vi besøger et fængsel og hører om afsoningsvilkår, kaution og ser samtidig på, den amerikanske fængselsindustri, hvor private tjener penge på at drive de overfyldte fængsler.

Skudsår, DNA, seriemordere og retsmedicin
Vi besøger Office of Chief Medical Examination, hvor professor i retsmedicin Dr. Jonathan Hayes fortæller om de nyeste retsmedicinske teknikker og fagudtryk. Vi hører om skudlæsioner, og hvad kuglens vej igennem kroppen kan fortælle politiet om gerningsvåbnet, og hvordan personen er død.

Den viden kan du også bruge som journalist i dit arbejde efter turen. Danske retsmedicinere lærer af netop de amerikanske erfaringer til brug ved skudsager i Danmark.

Hvis der er ledigt i obduktionsstuerne, vil der også blive rundvisning her.

Desuden ser vi nærmere på de nyeste tendenser indenfor retsantropologiens verden, hvor de nyeste teknikker og elektronik kan være med til at fortælle, hvordan en person er blevet slået ihjel. De viser også deres crime-scene-kameraer frem, som kan affotografere et gerningssted 360 grader i løbet af få minutter.

Seriemorderen The Golden State Killer blev fældet på sin slægt og ny dna-teknik, og vi møder nøglepersoner, der har arbejdet med de nye metoder, som i disse år bliver bedre og bedre.

Våben til alle
USAs tilgang til våben er meget anderledes end i Danmark. Vi møder privatpersoner, som viser deres egne våben frem og fortæller, hvorfor de synes, det er det eneste rigtige at bære våben.

I New Jersey kommer vi på den lokale skydebane, og lærer om håndvåben og maskinpistoler ved selv at affyre våbnene.

Privat detektiv og efterforskning
Don Avid giver et unikt indblik i hans verden af privat efterforskning og sikkerhedsarbejde for private virksomheder.
https://www.interforinternational.com/team/

Tidspunkter:

Vi flyver fra Kastrup søndag den 15. maj klokken 12.25 og lander i New York 14.55 samme dag. Vi flyver hjem igen lørdag den 21. maj klokken 17.35 og lander i Kastrup søndag den 22. maj klokken 7.15.

I New York bor vi på Radisson Hotel New York Midtown på 5th Avenue, Manhattan.

Fuldført corona-vaccination er en betingelse for at deltage.

Helt konkret får deltagerne:

  • Viden om de nyeste værktøjer inden for efterforskning, sporsikring, retsmedicin, rettergang og afsoning.
  • Lært af amerikanske kollegaers arbejde med at interviewe ofre for fx masseskyderi og terror.
  • Indsigt i amerikanske forhold, netværk og kontakter til nøglepersoner, som man efterfølgende kan trække på.
  • Kommer på forkant med udviklingen og får overført metoderne til danske forhold.
  • Hotel i New York.

Kursusleder: Stine Bolther og Bent Isager-Nielsen
Varighed: 7 dage
Sted: New York City, USA.
Tidspunkt: 15. – 22. maj 2022
Pris: 34.000 kr.

Hvis du ønsker at kombinere turen med egen rejse i USA før eller eller efter kurset, kan det typisk lade sig gøre mod, at du betaler for de evt. ekstra udgifter i forbindelse med ændring af billet. Kontakt os for nærmere oplysninger.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Prisen omfatter:

Kursusplanlægning, flytransport mellem København og USA, nødvendig transport i USA, hotel i New York inklusiv morgenmad, undervisningsmaterialer og enkelte måltider i løbet af kurset. Som hovedregel er kursistens forplejning for egen regning. Prisen tillægges ikke moms.

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING 

USA har været lukket land for turister og journalister på efteruddannelse i lang tid. Vi forventer, at kurset kan gennemføres i maj 2022. Skulle det i sidste ende ikke være muligt at gennemføre kurset – evt. på grund af genindførte restriktioner – kommer du naturligvis ikke til at betale. Du risikerer altså ikke noget ved at tilmelde dig.

Bortset fra dette er din tilmelding bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end to måneder før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end to måneder før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.