Klar til kommunalvalg

Kurset foregår 17. – 19. august 2021 i Aarhus.

Kan Socialdemokratiet fortsætte kurven fra sidst med flere borgmestre? Kan de konservative bevare deres? Slår Dansk Folkepartis nedtur hårdere igennem i kommunerne? Hvordan vil Ny Borgerlige og Stram Kurs præge valget?

På dette kursus, der er arrangeret i samarbejde med dmjx, får du værktøjer, så du i god tid kan forberede dig på emner og personer, som med stor sandsynlighed bliver valgets mest interessante, måske endda for større lokalområder eller hele landet. På den måde kan du og dit medie få en tydelig linje i sin dækning, og ikke blot rapportere om tal, vindere og tabere.

De vigtige kommunale sager
Vi får oplæg fra centrale personer fra medier, partier, forskere og embedsmænd inden for valgemner som ældre, sundhed, skoler, flygtninge og miljø. Hvordan indgår mærkesager, der flytter stemmer lokalt? Hvad betyder det i et valgår? Hvordan er kommunernes grundsituation? Er der ekstra penge til særlige områder, eller er det fortid, nu hvor økonomien er ekstra stram? Hvor kan journalister finde disse ting? Samtidig får vi alle oplægsholdere til at udpege de tre vigtigste spørgsmål inden for deres område, som medierne overser.

Ældre og sundhed er et af de helt store områder i den daglige kommunaldækning. Annette Secher, ældre- og sundhedschef i Silkeborg Kommune, gennemgår, hvor de centrale historier på ældre- og sundhedsområdet ligger. Hvad er politikernes ansvar, og hvad er fagchefernes ansvar? Hun ser på vigtige pejlemærker i månederne frem til kommunalvalget. Og hun gennemgår en af de store oversete udfordringer: personalets trivsel.

Vi får en af de mest vidende kommunalfolk inden for teknik og miljø til at dele ud af sine erfaringer. Ole Gregor, miljømedarbejder i Aarhus kommune og medlem af Åbenhedstinget, fortæller om, hvor du får data og andre oplysninger om klimaforandringer, oversvømmelser og andre miljøspørgsmål. Han fortæller om de centrale og oversete historier og kilder på miljøområdet.

Vi får besøg af en erfaren kommunalpolitiker, som fortæller om politikernes arbejdsvilkår og peger på de oversete historier.

Styring eller hjælp fra partisekretariatet
Kurset præsenterer, hvordan partihovedkvarterer forbereder kommunalvalget. I hvor høj grad benytter de demografiske analyser til at planlægge de særlige valgfremstød. Hvor stor en rolle spiller sociale medier for deres valgstrategi? Hvilket beredskab har de til at banke lokale uenigheder på plads og til at støtte specielle fremstød? Og hvad betyder det for mediernes dækning? Vi ser på de lokale partiforeningers organisering, og hvordan de prøver at styre valgkampen.

Sociale medier
Traditionelt er det ildsjæle, der driver valgkampe i kommuner. Men sociale medier får større betydning. Både som platform for politikerne og som platform for strømninger, der kan ændre stemmeafgivningen. Vi ser på, hvor langt det er kommet i Danmark, og hvad du særligt skal være opmærksom på i de sociale medier.

Valgresultatet
Vi ser på hvad som afgør valget. Demografien, økonomien, landspolitikken, de lokale kampagner… og medierne. Vi gennemgår en række eksempler fra valgene i 2013 og 2017 med svingstemmer og personopgør, bl.a. Holstebro, Favrskov, Randers og Syddjurs. Hvordan var data og oplysninger inden valget, og hvordan endte det? Kunne et medie have afkodet og dækket det bedre undervejs?

Vi analyserer sammen på data fra sidst og ser, i hvor høj grad politikere bliver stemt ind fra deres lokalområde – eller om stemmerne er spredt i kommunen. Påvirker det politikernes fokus i valgkampen i 2021?

Borgerinddragelse
Denne gang bliver der endnu mere fokus på at få inddraget borgernes spørgsmål og behov i dækningen end tidligere. Hvordan kan man med erfaringer fra tidligere valg og dækning af Corona pege på nye veje.

Det får du med hjem:

  • Viden om oversete historier i de vigtigste temaer i kommunalvalget (ældre, sundhed, skole, børn, miljø).
  • Nye kilder og viden om, hvordan du selv finder nye kilder.
  • Detaljerede valgdata fra de seneste kommunalvalg og folketingsvalg, samt link til andre data, du kan bruge til valghistorier lokalt.
  • Baggrundsviden om landspolitisk styring af valget – og de efterfølgende landspolitiske konsekvenser.

Kurset er udviklet til dig, der er journalist eller redaktør og skal dække kommunalvalget 2021. Vi gennemgår centrale metoder og temaer for kommunalvalget.

Undervisningen foregår som en blanding af oplæg, diskussioner og øvelser. Undervejs får du oplæg fra kursuslederne, gæsteoplæg fra praktikere og korte øvelser, som både giver overblik og detaljeret viden om de relevante data og kilder.
Husk at medbringe egen computer til opgavebesvarelser.

I løbet af kurset møder deltageren kommunalpolitikere, kommunale embedsmænd og dygtige kollegers bud på, hvor brændpunkterne bliver i kommunalvalget 2021.

Kursusleder: Roger Buch og Nils Mulvad
Varighed: 3 dage
Sted: dmjx, Aarhus.
Tidspunkt:  17., 18. og 19. august 2021
Pris: 11.100  (+ moms)

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig her.