Interviewteknik for viderekomne

Kurset foregår 3. – 5. juni 2019 i Middelfart.

Som trænet interviewer har du flere års erfaring med at interviewe. Du har trænet grundlæggende interviewteknik, og du kender måske den gængse litteratur om emnet. Nu vil du gerne udfordre dig selv, komme ud af din komfortzone og blive ekspert inden for den disciplin, som du allerede er ret skrap til.

Med retorikken som omdrejningspunkt bygger vi oven på din eksisterende viden. Kurset gør dig i stand til at analysere din egen og andres interviewteknik og tilpasse dig forskellige typer af kilder.

Kursets formål er at udvikle og udvide dine strategier for at tilpasse dig interviewpersonen, bevare et stramt fokus på svarene og agere proaktivt i situationen. Du bliver mere bevidst om de små faktorer, der påvirker samtalen, og du bliver i stand til at udnytte dem bedre.

I løbet af tre dage kommer du på internatkurset helt tæt på interviewets anatomi, forskellige kildetypers reaktionsmønstre samt styrker og svagheder i din personlige interviewteknik.

Kursuslederne Heidi Jønch-Clausen og Lene Rimestad kører kurset for anden gang, og de har igen struktureret de tre dage med hver sit tema: Interaktion, teknik og personlig stil.

Efter første kursus skrev en af kursisterne til os: “Jeg har udfyldt evalueringen, men synes ikke, der var plads til at rose underviserne nok: Heidi og Lenes niveau er både fagligt og socialt tårnhøjt, og efter min mening supplerede de hinanden SÅ godt. Dem må I bare holde fast i!”

 

Dag 1: Interaktion

Den første dag fokuserer vi på interaktionen mellem kilder og interviewer. Med den retoriske situationsforståelse som udgangspunkt bruger vi en typologi over kilder, der tilbyder en systematik for den banale, men svære kendsgerning; at forskellige typer af kilder kræver forskellige retoriske greb for at få de optimale svar.

Hvordan reagerer du fx, når en kilde taler udenom? Hvad gør du ved utrygge eller tavse kilder? Og hvordan håndterer du kilder, som virker løgnagtige? Gør det en forskel, hvordan du lytter? Om du siger ”mm” med opadgående, nedadgående eller neutral intonation?

Hvad sker der, hvis du siger: ”Har du ellers noget om det?” i stedet for at sige: ”Hvad kan du fortælle om det?” Småbitte nuancer i sproget, din intonation eller din mimik kan have afgørende betydning for, om dit interview lykkes eller ej.

Dagens komponenter:

 • Situationsforståelse: Hvem er du, hvem er kilden, og hvad sker der i øjeblikket?
 • Kildetyper: Hvordan kan du kategorisere kilderne, så du bedre kan stille de rigtige spørgsmål?
 • Udenomssnak: Hvilke metoder kan du bruge, når kilden hellere vil snakke om noget andet?
 • Spejling og antispejling: Hvordan kan du bruge modspil og medspil som redskaber i interviewet?

Dag 2: Teknik

Anden dag handler om at udbygge og finpudse den interviewteknik, som du allerede er dus med. Med et stramt fokus på formål dykker vi i dag helt ned i spørgsmålenes og svarenes detaljer: Hvilke ord, du bruger; hvordan sætninger bedst kan formuleres for at få klare svar; hvordan forskydninger i emnet kan medføre sidespor, og hvordan du lytter og noterer på en effektiv måde. Vi vil se på spørgsmålets anatomi og undersøge, hvordan du kan skabe flow og stille de spørgsmål, der kan få kilden til at konstruere en sammenhængende fortælling med nerve og nærvær.

Dagens komponenter:

 • Fokus fra spørgsmål til svar
 • Sætningskonstruktioner, der giver bedre svar
 • Topik, et retorisk redskab til at fokusere på at få argumenter frem
 • Flow og metasprog
 • Lytteteknik
 • Pauser, tavshed og minimalrespons
 • Brug af blok, diktafon og kuglepen

Dag 3: Personlig stil

Tredjedagen går meget tæt på din personlige interviewstil.  Du vil få personlig feedback på gennemslagskraft, nærvær, kropssprog, gestik og stemme og få identificeret styrker og svagheder, og hvordan du benytter din egen stil som og facon som praktisk redskab.

 • Ethos, det retoriske troværdighedsbegreb
 • Gennemslagskraft
 • Intonation og stemmeføring
 • Kropssprog, gestik og mimik

På kurset lærer du:

 • at stille bedre spørgsmål og lytte mere aktivt
 • at udnytte interviewpersonens underliggende trang til samarbejde i samtalen bedst muligt
 • at styre samtalens forskellige niveauer
 • at bruge dit kropssprog og din mimik mere bevidst

Kursusledere: Heidi Jønch-Clausen og Lene Rimestad

Varighed: 3 dage
Sted: “Huset”, Hindsgavl ved Middelfart.
Tidspunkt: 3. – 5. juni 2019
Pris: 11.985 kr. (+ moms)

Prisen omfatter:  Selve kurset med undervisning og undervisningsmaterialer, to overnatninger på kursusstedet, alle måltider samt vand, kaffe og kage i løbet af kurset. Prisen er ekskl. moms.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.