Fra Syrien til Sandholm – i en flygtnings spor

Børn i Ain-Issa flygtningelejren nord for Raqqa i Syrien. (December 2017)

Kurset foregår 29. maj til 3. juni 2022 i Libanon og Danmark.

Fra flygtningekrisen i 2015 til den seneste historiske masseudvandring fra Afghanistan. Flygtninge- og asylspørgsmålet dominerer fortsat dansk politik og splitter danskerne og det internationale samfund.

Med intensiv politisk fokus på hjemsendelse og modtagecentre i nærområder aftager emnet næppe foreløbig i den offentlige debat.

Men hvordan kan du så som journalist selv dække emnet – mere nuanceret, mere dybdegående, fagligt mere kreativt og ikke mindst mere troværdigt?

Det kan du ved at tage del i dette felt-kursus, hvor vi netop går længere end, hvad hverdagsjournalistikken tillader samt et lag dybere end, hvad der oftest er fundamentet for den politiske og offentlige debat om flygtninge, asyl og hjemsendelser.

For hvordan kan du analysere, perspektivere og redegøre for årsag og sammenhæng ud fra et dansk og globalt perspektiv, hvis ikke du har mødt dem, vi alle sammen diskuterer og har en holdning til?

Hvordan kan du helt konkret blive klogere på info og fakta, valg af vinkler samt blive mere spin- og fordomsresistent på et emne, der sætter så store følelser og holdninger i kog, hvis du ikke ved selvsyn har fået indblik i flygtninges forhold og livsvilkår?
Det råder vi bod på nu!

Kom helt tæt på
Kurset giver dig indsigt i helt lavpraktisk og politisk-dikterede processer, love og institutioner på den ene side. Det bringer dig samtidig helt tæt på flygtningene og deres basale vilkår, så du bagefter kan arbejde mere oplyst og på et flerstrenget grundlag.

Vi starter derfor en travl og spændende uge med at møde dem, det hele handler om: Flygtningene, migranterne, asylansøgerne og de uledsagede børn lige der, hvor flygtningedebatten har sit udspring: I flygtningelejrene i nærområderne!

Her kan du gøre dine egne erkendelser, når vi møder og besøger familier, børn og NGO-arbejdere i Libanons mange forskellige flygtningelejre i og uden for Beirut.

Herfra går turen retur til Danmark, hvor vi på turens sidste halvdel kommer vidt omkring.

Vi besøger asylcentre og Christiansborg, og vi skal møde møde dansk politi, politiske ordførere, Flygtningenævnet og andre interessenter på området.

De giver os indsigt i de bureaukratiske procedurer, love, trin og krav samt afgørelser om asyl og hjemsendelser, der rammer flygtningene, så snart de træder over Danmarks grænse.

Vi følger populært sagt flygtningenes rejse fra Syrien til Sandholm. Selvom ’felt-erfaringerne’ i ugens første halvdel vil foregå i Libanon, har kurset fortsat et overordnet fokus og sigte, der vil klæde dig på til at forstå situationen og livsvilkårene for flygtninge generelt.

Vi gennemførte kurset for første gang i 2019, men har siden ikke kunnet gennemføre pga corona. “En fremragende ide at give os det hele billede af flygtningens virkelighed. Et yderst tankevækkende kursus med stof til reflektion. Et kursus, jeg vil tænke tilbage på længe,” skrev en kursist efter hjemkomsten.

Et par timer fra Beirut og tæt på den syriske grænse tager vi på besøg i Libanons både organiserede og uautoriserede lejre. Her bliver vi, opdelt i små grupper, budt indenfor under teltdugen og får lov til at stille spørgsmål til dem, der kan give deres personlige fortælling om et liv på flugt. Foto fra kurset i 2019: Thea Pedersen

Kursets opbygning og indhold: (Vi tager forbehold for ændringer)

Dag 1, søndag 29/5, rejsedag:

Afrejse fra Københavns Lufthavn til Beirut, Libanon.

På vejen tester vi selvfølgelig, hvem der egentlig kan blive danskere, før vi indlogerer os på et lokalt og centralt hotel i Beirut, som bliver fast base for de daglige udflugter.

Trods sin beskedne størrelse er Libanon på grund af sin geografiske placering et af de lande, der har taget næstflest syriske flygtninge ind under krisen siden 2015.

Sammen med landets store andel af også palæstinensiske flygtninge lever de uden juridisk beskyttelse samt med restriktive job- og mobilitetsmuligheder.

I kølvandet på 2019’s nationale og sociale oprør, coronapandemien og et økonomisk kollaps, der blev forværret af havne-eksplosionen i august 2020, er presset på den enkelte libaneser og på landets flygtninge i særdeleshed steget så voldsomt, at det nu vurderes, at 89 procent af de syriske flygtninge i Libanon lever i ekstrem fattigdom.

Situationen afføder en velkendt konsekvens for flygtninge generelt, hvor diskriminationen mod dem og de sociale spændinger mellem dem og lokalbefolkningen øges.

I Libanon følges vi overordnet ad som gruppe, men vi vil bevæge os rundt i mindre hold tilknyttet hver sin tolk, når vi besøger de respektive lejre.

Under opholdet i Libanon bestræber vi os på at krydre dagene med mindre oplæg, indspark og besøg fra forskellige interessenter – heriblandt den danske ambassadør Merete Juhl, Human Rights Watch mv.

Formålet er at give stof til ny og faglig refleksion og/eller dialog om etik, moral og journalistisk metode og research i alt fra at arbejde med kilder, hvis historier man ikke altid kan efterprøve, samt det at arbejde i en region, hvor sensitive emner som køn, religion og frygt for autoriteter er i spil, eller bare noget så lavpraktisk som at arbejde med og være afhængig af en tolk.

Dag 2, Libanon:

Vi sætter kursen mod Libanons mange forskellige syriske flygtningelejre: De organiserede, der styres og støttes af lokale NGO’er, samt de helt uautoriserede og interimistiske i vejkanten.

I lejrene vil du se, lugte, føle og fornemme, hvordan livet som flygtning er. Du bliver budt inden for i ydmyge hjem, telte eller skurvogne for at tale med dem, der har efterladt familier, hus, by og land i et liv på flugt, på andres nåde og uden at kende fremtiden.

Dag 3, Libanon:

Vi besøger flere flygtningelejre i/uden for Beirut. Denne gang de palæstinensiske, som i dag har karakter af ghetto’er, da Libanon huser generationer af palæstinensiske flygtninge.

I 40 år har danske Anni Kanafani kæmpet de palæstinensiske flygtninges sag ved bl.a. at oprette og lede adskillige børnehaver, biblioteker og centre for børn. Vi får indblik i hendes arbejde samt perspektiv på den lokale og danske flygtningedebat.

I lejrene stifter vi også bekendtskab med andre stærke lokale personligheder og NGO’er, der arbejder inden for lejrenes ofte berygtede mure.

Dag 4, kursus/rejsedag:

På denne halve kursusdag får vi selskab af fagfolk med indsigt i flygtningenes aktuelle og basale forhold og livssituationer i Libanon.

Samme eftermiddag/aften flyver vi retur til Danmark. Vi rejser mod samme destination, som millioner af bl.a. syriske flygtninge og senest tusindevis af afghanere er blevet evakuerede til. Vi følger den virkelighed, de nu står overfor og de procedurer, som de skal igennem, når de sætter fod i ’Fort Europa’.

Dag 5, Danmark:

Vi starter hos Rigspolitiet og hører om strategiske arbejdsopgaver og prioriteringer. Vi møder også de operative kræfter og får et indblik i, hvor udlændinge registreres og evt. sendes ud af landet, hvis de ikke har opholdstilladelse.

Vi spiser frokost på Udrejsecenter Sjælsmark, hvor Kriminalforsorgen fortæller om centeret.

Bagefter besøger vi Asylcenter Sandholm, hvor Dansk Røde Kors fortæller om stedet og forholdene og giver et samlet billede af de menneskeskæbner, som de møder. Bl.a. via en jurist og en psykolog, der på forskellig vis tilser, interviewer og rådgiver flygtningene.

Dag 6, fredag den 3/6, Danmark:

Vi besøger dem, der laver reglerne: På Christiansborg møder vi ordførerne på området samt interessenter fra bl.a. Amnesty Danmark og Dansk Flygtningehjælp, for at tilføre nuancer til den førte danske politik. Vi aflægger også besøg i Flygtningenævnet, som fortæller om sit arbejde, og hvordan afgørelserne træffes og får sidst men ikke mindst også indblik i konsekvenserne heraf, ved at høre helt personlige beretninger fra en af dem, der har søgt ly i Danmark, men står til tvunget hjemsendelse.

Frokost spises på Christiansborg.

Om valg af Beirut, Libanon
Vi har valgt Beirut/Libanon, fordi Libanon næst efter Tyrkiet er det land, der under flygtningekrisen tog flest syriske flygtninge ind. I forvejen huser landet over en mio. palæstinensiske flygtninge, som er med til at give et stærkt perspektiv på det at være flygtning.

Situationen for Libanons flygtninge aktualiseres specifikt grundet landets grelle finansielle situation på randen af statsbankerot, der hver dag forværrer vilkårene i landet, mens flygtningedebatten generelt igen er blusset (endnu mere) op herhjemme grundet den desperate masseudvandring fra Afghanistan, der har fået EU til at frygte en gentagelse af flygtningestrømmene fra 2015.

Vi indlogerer os på et godt, lokalt og centralt hotel i hovedstaden Beirut – også kendt som Mellemøstens Paris – og vi vil herfra tage med mini-bus på dagsture til de respektive flygtningelejre rundt om i landet

Frokost indtages i mere sparsomme omgivelser enten ved eller i lejrene, eftersom vi er ’på farten’, men om aftenen spiser vi sammen på Beiruts store udbud af lokale og charmerende restauranter.

Kursusprisen

I kursets pris er inkluderet flyrejse mellem Kastrup og Beirut, tre overnatninger i Beirut, transport i Libanon, udgifter til fixere (lokale hjælpere/oversættere), transport frem og tilbage mellem København og nordsjællandske besøgsmål, frokost og snacks alle dage samt morgen- og aftensmåltider de respektive dage i Beirut.

Der er ikke inkluderet transport til/fra Københavns Lufthavn, til/fra København eller til/fra evt. hotel i København. Deltagerne og disses evt. arbejdsgivere skal selv sørge for forsikringer.

Visum er gratis og gives ved indrejse til Libanon. Man får tre måneder.

Fuldført corona-vaccination er en betingelse for at deltage.

Kursusledere: Thea Pedersen og Stine Bolther
Varighed: 6 dage
Sted: Beirut, Libanon samt Københavns-området
Tidspunkt: 29. maj – 3. juni 2022
Pris: 23.000 kr. + moms

Tilmeld dig kurset hos Mediernes Efteruddannelse

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail. Er du ansat hos et PU-medlem, kan du også pr. mail bede om, at vi reserverer en plads til dig.

TILMELDING ER BINDENDE

Vi satser på, at kurset kan gennemføres i maj/juni 2022. Skulle det i sidste ende ikke være muligt at gennemføre kurset – evt. på grund af nytilkomne restriktioner – kommer du naturligvis ikke til at betale. Du risikerer altså ikke noget ved at tilmelde dig.

Bortset fra dette er din tilmelding bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end to måneder før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end to måneder før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.

Fotoet i toppen af  kursusbeskrivelsen er taget under kurset september 2019 af kursusleder Stine Bolther.