Forbered dig på temaer, data og metoder til kommunalvalg 2017

kommunalvalg

Kurset foregår i Aarhus 20.-22. februar 2016

Svingkommuner, personopgør, dobbeltmandater, ældre, sundhed, skoler, flygtninge, miljø, nye vælgere, sociale medier, partiledelsernes styring, landspolitiske konsekvenser og borgmesterposter til DF. Forbered dig på afgørende temaer og metoder til dækning af kommunalvalg 2017 på dette tre-dages kursus.

Se det detaljerede program for kurset.

Valgdata fra valgene i 2009 og 2013 på valgsteder og kandidater giver et godt fingerpeg om det kommende valg. På kurset bruger vi data til at forstå de spørgsmål, der kommer til at præge kommunalvalget i 2017.

Kan man forudsige personopgør og mulige partiskift på borgmesterposten i svingkommuner, hvor opgøret mellem fløje er tæt og intenst? I hvor høj grad slår de landspolitiske ændringer igennem? Hvordan påvirker landspolitikken stemmerne lokalt? Hvordan foregår valgplanlægningen fra partihovedkvarterene? Hvordan vil nye stemmer påvirke? Hvilke centrale og oversete spørgsmål er der ifølge fagchefer og eksperter.

På dette kursus får du analyseindsigt og værktøjer, så du i god tid kan forberede dig på emner og personer, som med stor sandsynlighed bliver valgets mest interessante, måske endda for et større lokalområde? Og på den måde kan du og dit medie få en tydelig linje i sin dækning og ikke blot rapportere om tal, vindere og tabere.

Valgdata

Deltagerne får hver et sæt detaljerede data fra valgene i 2009 og 2013 samt folketingsvalget 2015. Som tommelfingerregel siger man, at landspolitiske tendenser slår igennem med halv kraft lokalt. Men der er mange nuancer. I storbyer med mange unge og større udskiftning slår de generelle landstendenser mere igennem, mens det i kommuner med mindre udskiftning i højere grad er særlige lokale spørgsmål og personer, der flytter stemmer.

Vi gennemgår en række eksempler fra valget i 2013 med svingstemmer og personopgør, bl.a. Holstebro, Favrskov og Randers. Hvordan var data og oplysninger inden valget, og hvordan endte det? Kunne man have afkodet og dækket det bedre undervejs?

Vi analyserer sammen på data fra sidst og ser i hvor høj grad, politikere bliver stemt ind fra deres lokalområde – eller om stemmerne er spredt i kommunen. Påvirker politikernes fokus i valgkampen i 2017, er det gode spørgsmål, som kommer op i mange kommuner.

Valgforskeren, professor Søren Risbjerg Thomsen gennemgår sine analyser af de samme spørgsmål fra kommunalvalget i 2013.

Kurset præsenterer, hvordan partihovedkvarterer forbereder kommunalvalget. I hvor høj grad benytter de demografiske analyser til at planlægge de særlige valgfremstød. Hvor stor en rolle spiller sociale medier for deres valgstrategi? Hvilket beredskab har de til at banke lokale uenigheder på plads og til at støtte specielle fremstød? Og hvad betyder det for mediernes dækning?

På kurset gennemgår vi, hvordan KL’s bestyrelse bliver sammensat som direkte resultat af stemmerne i kommunalvalget, og hvad det betyder for landspolitikken. Og også hvilke kommende potentielle landspolitiske stjerner, der er på vej.

Chase Davis, assistant editor for interactive news på New York Times og ansvarlig for datapræsentationer i præsidentvalgkampen gennemgår New York Times daglige målinger og andre datahistorier om valget. Han kender Danmark og fortæller på den baggrund, hvordan metoderne kan inspirere i Danmark. Han ser på, hvilke præsentationer på nettet der er mest interessante for læserne? Hvordan får de data? Og hvad kan overføres til Danmark?

Vi har tidligere skrevet dette blogindlæg om brugen af big data i kommunalvalget.

Ældre, sundhed, skoler, flygtninge og miljø

Vi får oplæg fra fagchefer og andre interne eksperter inden for ældre, sundhed, skoler, flygtninge og miljø. Hvordan indgår mærkesager, der flytter stemmer lokalt? Hvad betyder det i et valgår? Er der ekstra penge til særlige områder, eller er det fortid nu, hvor økonomien er ekstra stram? Hvor kan journalister finde disse ting? Samtidig får vi alle oplægsholdere til at udpege de tre vigtigste spørgsmål inden for deres område, som medierne overser.

Ældre og sundhed er et af de helt store område i den daglige kommunaldækning. Annette Secher, ældre- og sundhedschef i Aalborg Kommune, gennemgår, hvor de centrale historier på ældre- og sundhedsområdet ligger. Hvad er politikernes ansvar, og hvad er fagchefernes ansvar? Hun ser på vigtige pejlemærker i månederne frem til kommunalvalget.

Skolerne er et andet af de store valgspørgsmål. Per Viggo Larsen, Skole- og Dagtilbudschef i Syddjurs Kommune, gennemgår de centrale historier på skoleområdet. Hvordan spiller kommunalvalget ind på dagligdagen.

Vi får en af de mest vidende kommunalfolk inden for teknik og miljø til at dele ud af sine erfaringer. Ole Gregor, miljømedarbejder i Aarhus kommune og medlem af Åbenhedstinget, fortæller om, hvor du får data og andre oplysninger om  klimaforandringer, oversvømmelser og andre miljøspørgsmål. Han fortæller om de centrale og oversete historier og kilder på miljøområdet.

Sociale mediers betydning

Traditionelt er det ildsjæle, der driver valgkampe i kommuner. Men sociale medier får større betydning. Både som platform for politikerne og som platform for strømninger, der kan ændre stemmeafgivningen. Vi ser på, hvor langt det er kommet i Danmark, og hvad du særligt skal være opmærksom på i de sociale medier.

Vi får oplæg fra en ekspert i politik på sociale medier og ser med en praktisk øvelse på, hvordan du selv kan sætte overvågning op.

Hvad med de nye stemmer

I mange kommuner er den faldende befolkning bremset med nye tilflyttere fra Europa – de mange østarbejdere fra Polen, Bulgarien, Litauen osv. En del har nu bosat sig. De har fået familien til Danmark og kan stemme for første gang. Vil de stemme? I hvilken retning går de? Er de nok til at påvirke valget?

På kurset får du oplyst, hvordan du finder ud af, hvor mange nye stemmer der er i kommunalvalget? Og hvordan de kan blive et nyt element i valgdækningen?

Dansk Folkepartis rolle

På tre områder er Dansk Folkeparti spændende for valgdækningen. Får partiet borgmesterposter denne gang i Hvidovre eller i en af kommunerne i Sønderjylland? Eller et tredje sted. Hvad betyder dobbeltmandater for byrådspolitikken? For Dansk Folkeparti har det betydet, at det har fået styr på kommunalpolitikken, men kan dobbeltmandaterne passe arbejdet begge steder? Hvordan undersøger man det? Og endelig, hvordan styrer Dansk Folkeparti de mange byrådsmedlemmer uden den store politiske erfaring, og hvordan optræder de uerfarne på de indre linjer i kommunerne?

Det får du med hjem:

  • Et sæt detaljerede valgdata fra 2009 og 2013 for kommunalvalg og regionalvalg, samt data om folketingsvalget 2015.
  • Gennemgang af, hvordan analyse af valgdata kan afkode svingkommuner og personopgør.
  • Gode tip til præsentation af valgdata på nettet.
  • Baggrund om landspolitisk styring af valget – og de efterfølgende landspolitiske konsekvenser.
  • De afgørende og de oversete temaer inden for ældre, sundhed, skole, flygtninge og miljø.
  • Kendskab til de nye vælgere – de seneste års indvandrere.

 

Undervisningsform:

Oplæg, øvelser og diskussioner. Skriftligt undervisningsmateriale udleveres.

Forudsætninger: Kurset er målrettet kommunalvalgsansvarlige samt journalister, der skal dække kommunalvalget.

Kursusledere: Bruno Ingemann og Nils Mulvad

Varighed: 3 dage

Tidspunkt og sted: 20. – 22. februar 2017 i Aarhus

Pris: 8985 kr.

(Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer, morgenmad, frokost, kaffe, te og vand i løbet af kurset. Prisen er ex. moms.)

 

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du også tilmelde dig ved at sende os en mail.

Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer, morgenmad, frokost, kaffe og kage i løbet af kurset.

Se kurset hos Mediernes Efteruddannelse

TILMELDINGEN ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.