Digitale fortællinger på et nyt niveau

De fleste mediehuse og virksomheder laver i dag en eller anden grad af digitale fortællinger. Ofte er teksten halvsløj, men de visuelle elementer flotte – eller omvendt: En stærk tekst, men med ringe brug af de digitale muligheder. Vi ser også mange “juletræshistorier,” hvor en tekst er “pyntet” med de grafikker, videoer eller andet, man nu havde – uden videre overvejelser om, hvordan det skal bakke teksten op.

På dette kursus sætter vi barren lidt højere og går efter at lave digitale fortællinger på et nyt niveau. Historien, den originale idé og få, velvalgte visuelle elementer er det vigtigste. Det er udgangspunktet for kurset, hvor kursisterne i løbet af tre dage kommer i lære hos to af Danmarks mest erfarne og fremtrædende digitale fortællere.

Stinne Andreasen og Kim Schou stod bag den allerførste digitale fortælling herhjemme. Stinne er netop udnævnt til ny digital redaktionschef på Berlingske. Kim er digital redaktionschef på Information med en fortid som redaktør for digitale fortællinger i DR.

De to har vundet talrige danske og internationale priser for deres banebrydende arbejde og er erfarne kursusledere i ind- og udland.

Kursisterne får mulighed for at lære om deres metoder og proces.
Stinne og Kim har kørt kurser for os flere gange tidligere og har løbende gjort forløbet mere praktisk/konkret for at sikre det bedst mulige udbytte for kursisterne. Vi har fået en stribe særdeles gode tilbagemeldinger.

I evalueringen af de seneste kurser roser kursisterne fx:

 • At der var så mange konkrete værktøjer og masser af eksempler på god eksekvering.
 • Værktøjer til at pitche og ideudvikle historier.
 • Kombinationen af fokus på storytelling og konkrete værktøjer.
 • At se hvor mange muligheder der er for at understøtte den enkelte historie digitalt.

Efter tre intensive og sammenhængende kursusdage vil kursisten være klædt på til at planlægge, pitche og producere egne digitale fortællinger.

Som deltager vil man bl.a. lære:

 • At historien altid er det vigtigste. Uanset mediet.
 • At en digital fortælling kan være alt fra en top 10 liste eller en sang til en dramatisk skæbnehistorie.
 • At tænke form og indhold sammen og kunne vælge de helt rigtige digitale elementer.
 • At beherske digitale værktøjer og programmer som Infogram og gif’er.
 • At idéudvikle systematisk.
 • At strukturere en digital fortælling fra start til slut.
 • At der er stor forskel på, hvilke greb der virker bedst på forskellige aldersgrupper.

Dramaturgi, grundig journalistik, samspillet mellem tekst og visuelle elementer er essensen af en god, digital longread – ikke effekter og grafik. Disse skal altid understøtte fortællingen. Løfte den. Men aldrig distrahere.

Kurset henvender sig til journalister, redaktører og indholdsproducenter, der gerne vil prøve kræfter med genren, samt freelancere, der gerne vil kunne tilbyde digitale fortællinger eller longreads som en del af deres sortiment.

Kommer man til at lave en digital fortælling fra start til slut på kurset? Nej. For det giver ikke mening – hvert medie bruger sit system og sine digitale værktøjer. Vi klæder kursisten bedre på end det – du vil lære at være i stand til at forme din fortælling visuelt og journalistisk uanset mediet, du arbejder for – og vi vil introducere dig for en række værktøjer og programmer, du kan begynde din rejse ud fra.

Hver kursusdag vil bestå af undervisning ud fra danske og udenlandske eksempler samt praktisk arbejde, hvor vi i fællesskab arbejder på vores ideer til produktioner.

Sådan forløber kurset:

Dag 1: Historien
Historien er det vigtigste. En digital fortælling er først og fremmest en fortælling. Fra fortællende journalistik til lister og opfindsom brug af mediets muligheder: Sådan gør du.

 • Vælg en (eventuelt bare tænkt) historie at arbejde med over de næste dage.

Dag 2: Formen
Form og indhold skal gå hånd i hånd. Bare fordi man kan alt, behøver man ikke. Dag to handler derfor lige så meget om fravalg som valg. Vi kigger på, hvilke fortællegreb der er bedst (og værst) til hvad. Og i den forbindelse anbefaler vi konkrete digitale værktøjer til alt fra tidslinjer til gif-animationer.

 • Hvilke fortællegreb kunne man bruge i din historie?

Dag 3: Strukturen
Den gode idé kommer ikke af sig selv. Og sælger ikke sig selv. Lær at lave systematisk idéudvikling.

 • Storyboard og strukturér din egen digitale fortælling. Skriv et pitch.

Efter kurset kan du:

 • Få kreative ideer, der er tænkt digitalt fra start
 • Bruge de vigtigste greb fra fortællende journalistik
 • Bruge spændingskurver, cliffhangers mv. – i ord og i digitale virkemidler
 • Tænke form og indhold sammen
 • Vælge de rigtige digitale virkemidler til din historie – og fravælge de forstyrrende
 • Udvælge de bedste digitale greb til din målgruppe
 • Beherske de mest basale programmer til kort, grafik og gif
 • Bruge maestrometoden til at strukturere en digital fortælling fra start til slut

Kursusleder: Stinne Andreasen og Kim Schou
Varighed: 3 dage
Sted: MBK, Pilestræde 61, København K.
Tidspunkt: 15., 16. og 17. maj 2023
Pris: 11.485 kr. (+ moms)

Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer og frokost, kaffe, te og vand i løbet af dagen. Prisen er ekskl. moms.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.

Dette kursus kan også leveres som internt kursus. Vi har stor erfaring i at skræddersy et helt specielt kursus eller forløb til din arbejdsplads. Tag kontakt på kursus@kaasogmulvad.dk

Illustrationen er en AI-grafik skabt af Gert K Nielsen og AI-tjenesten Midjourney i fællesskab. Vil du selv lære, hvordan man gør, så tag med på kurset “Kreativ brug af AI-grafik”, hvor Gert er kursusleder.