Kreativ brug af AI-grafik

Du har nok allerede set eksempler på de fantastiske billeder, som computere med kunstig intelligens kan skabe. Ud fra nogle få ord og sætninger bliver illustrationer til via tjenester som Midjourney, DALL-E og Stable Diffusion.

For det utrænede øje kan det være svært at se forskel på AI-illustrationer og fotos. Kvaliteten er allerede overbevisende, og den udvikling vil blot fortsætte. Fra at være en sjov gimmick kom AI-grafikkerne hurtigt på forsiden af magasiner som Economist og Cosmopolitan, og AI-illustrationer glider nu ind i mange seriøse sammenhænge.

Vil du selv i gang? Vil du lære, hvordan du selv med små midler og på kort tid kan skabe overbevisende illustrationer, som du og din arbejdsplads frit kan bruge? Så tag med på det første kursus af denne type.

Kursusleder Gert K. Nielsen er uddannet grafiker med et professionelt og sikkert øje. Han har både stor undervisningserfaring og dybt kendskab til de grafiske AI’er og teknikken og videnskaben bag udviklingen.

Gert K. Nielsens tilgang er konstruktiv. Han tror ikke, at den ny udvikling vil gøre grafikerne arbejdsløse. Tværtimod kan AI-grafik give grafikere og illustratorer en ny slags inspiration og kan skabe nye muligheder for hurtigt at prøve nogle ting af, som så kan efterbehandles og efterfølgende udtrykkes i ens egen stil.

Kurset “Kreativ brug af AI-grafik” er ikke alene for grafikere, men også for redigerende, journalister, tegnere og fotografer – alle, der løbende har berøring med det visuelle område.

Gert K. Nielsen skabte hurtigt et miljø for interesserede ved at oprette facebook-gruppen AI-grafik Danmark. Her kan alle med interesse for AI-grafik allerede nu udveksle erfaringer, vise resultater frem og diskutere arbejdsmetoder.

Da det er et område, der lige nu er inde i en rivende udvikling, vil den endelige tilrettelæggelse foregå i tiden op til kursets start. Der er lige nu især tre tjenester, som er utroligt spændende at arbejde med, men der kan sagtens nå at komme flere til – og de, der p.t. eksisterer, vil formentlig være opdateret flere gange inden kursusstart.

På kurset får deltagerne en aktuel oversigt og gennemgang af de forskellige AI’er, der kan bruges til redaktionelle illustrationer og andre billedopgaver.

Teori – men mest praksis

Kurset vil indeholde en smule teori om, hvordan en grafisk AI fungerer, så du ved, hvad du arbejder med og får et fornuftigt forhold til muligheder og begrænsninger. Vi berører også de etiske og principielle spørgsmål, som AI-grafik rejser, og som er nødvendige at forholde sig til. Ikke mindst hvordan det aktuelt ser ud med ophavsret og ejerskab af de frembragte illustrationer. Men det meste af tiden kommer til at foregå med at skabe illustrationer – og at diskutere resultaterne.

Nogle af programmerne er p.t. stadig i beta-versioner og kræver specielle invitationer, men vi har adgang til dem. Deltagerne vil selv få en konto hos de AI’er, hvor der er en åben betaversion tilgængelig. Når din konto er sat op, kan du arbejde videre med programmerne, når du er tilbage på din arbejdsplads, og du vil kunne producere illustrationer straks efter kurset.

Undervejs på kurset lærer du helt konkret, hvad du skal gøre for at komme i gang med at lave illustrationer ved hjælp af kunstig intelligens. Der vil være øvelser og realistiske opgaver undervejs, så du er godt rustet til at producere mange typer af illustrationer.

Vi skal også se på inspirerende eksempler fra AI-verdenen, som kan bringe din fantasi og kreativitet endnu mere i spil. Mange taler om, at AI-grafik giver et kreativt boost uden sidestykke. Undervejs i kurset får vi besøg af en gæsteunderviser. Det vil være en person, der viser eksempler på sit eget arbejde med de grafiske AI’er.

Gert K. Nielsen har skabt AI-grafikker til alle Kaas & Mulvads 2023-forårskurser.

Fokuser på det sjove og kreative

Med kursusundervisning i AI-programmerne kan du springe direkte til det sjove og kreative uden at gå i stå med det tekniske setup. Du slipper også for at skulle begå de almindelige fejl, som nye brugere typisk gør, når de starter på at bruge grafisk AI.

Vi vil også se på mere avancerede måder at styre AI-programmerne på, så du kan producere indhold, som ikke ligner det, alle andre laver. Samspil mellem de forskellige AI’s vil fylde en del på kurset, så du også lærer at bruge AI til opgaver, som du måske ikke umiddelbart vidste, at den kunne bruges til.

Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer og frokost, kaffe, te og vand i løbet af kurset. Prisen er ekskl. moms.

Kursusleder: Gert K. Nielsen
Varighed: 2 dage
Sted: København.
Tidspunkt: 1. og 2. marts 2023
Pris: 6490 kr. (+ moms)

Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer og frokost, kaffe, te og vand i løbet af dagen. Prisen er ekskl. moms.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

Illustrationen er en AI-grafik skabt af Gert K Nielsen og AI-tjenesten Midjourney i fællesskab. På kurset lærer du, hvordan du selv kan gøre det samme.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.