Data findes overalt – vi har samlet på dem i over ti år

Kaas & Mulvad har samlet data siden år 2000. Mange af vores data strækker sig 15 år tilbage i tiden. Hvis vi ikke har data, kan vi ofte skaffe dem.

Sådan skaffer vi data:

 1. Kundens egne data. Virksomheder og organisationer har selv en masse data, som kan give ny viden – enten bare ved et nyt blik på data, eller ved at kombinere dem med andre data. Vi deler selvfølgelig ikke disse data med andre.
 2. Ved forhandling. Mange myndigheder og organisationer har data, som de gerne udleverer, hvis du spørger de rette – og på den rette måde.
 3. Ved udtræk fra hjemmesider. Vi kan hente data ud af store pdf-filer eller med robotter skrabe data ud fra hjemmesider eller sociale medier. Vi har over ti års erfaring med brug af robotter. Vi overvåger hver dag i hundredtusindvis af hjemmesider, således hele EU-kommissionen, Parlamentet, Rådet og Domstolen.
 4. Via aktindsigt i data. Kaas & Mulvad har kørt mange aktindsigter, næsten altid med positivt resultat. Vi har haft ansvaret for at åbne for data om folkeskolernes afgangskarakterer, EU’s landbrugsstøtte, MRSA-inficerede svinefarme og meget andet.
 5. Rundspørger. Vi har over 15 års erfaringer med at bruge rundspørger, så de dels følger videnskabelige kriterier, dels kan bruges til at få faktuel og brugbar viden ud af hvert enkelt spørgsmål.

Eksempler på vores data:

 1. Miljø og landbrug: Landbrugsstøtte fra hele EU, fiskeristøtte, husdyrbrugsregistret, økologiske landmænd, pesticidregistret og meget andet.
 2. Ejendomme: Ejendomsdata med geokoder og højdedata
  Virksomheder: Statstidende, børsmeddelelser, internetdomæner, skattebetaling, fødevaresmiley, arbejdsmiljøsmiley, VL-grupper.
 3. Retssager og ankesager: Retslister, domme, ankenævnsafgørelser, klagesager
 4. Politi: Politiets døgnrapporter, brand, risikovirksomheder
 5. Myndigheder: Postlister, folketingsvalg, kommunalvalg og EU-Parlamentsvalg
 6. EU: Kommissionen, Parlamentet, Rådet, Domstolen
 7. Sociale medier: Udtræk fra vores overvågning af Facebook, LinkedIn og Twitter

Måske skal hver af dem have link og ved linket en kort forklaring – måske nede på siden.

Sådan arbejder vi
Ud fra kundens behov kommer vi med et udspil til, hvordan man kommer videre med at bruge data – på de områder, hvor der er hurtigst og størst effekt. Derfor begynder et samarbejde typisk med en brainstorm om kundens behov, hvad vi kan, og en gennemgang af, hvilke data der kan give de bedste svar på spørgsmålene.