Se skolernes afgangskarakterer for 2012-eksamen

Med den nye regering er det blevet væsentlige sværere at finde skolekarakterer. De er der dog stadig, men medierne bruger dem ikke.

På UNI-C's side kan der trækkes detaljerede data ud om skoletal for de enkelte skoler.

På UNI-C's side kan der trækkes detaljerede data ud om skoletal for de enkelte skoler.

Vi har tidligere udarbejdet undervisningsmateriale i at finde en lang række data om skoler – både grundskoler og gymnasier. Det hele ligger stadig på UNI-C, men det er noget sværere at finde fra ministeriets hjemmeside. Jeg har opdateret vejledningen i at finde det og trække det ud.

En række kommunalforskere peger på, at Folkeskolen kommer til at spille en stor rolle i kommunalvalget. Derfor er der al mulig grund til at supplere de mange artikler med udtalelser fra parterne med lidt kolde fakta.

I forbindelse med et nyligt afholdt kursus trak jeg alle data ud om skolernes afgangskarakterer for 9-klasses afgangsprøve for skoleåret 2011-12 fra hjemmesiden hos UNI-C. Ingen medier har, så vidt jeg kan se, publiceret disse data.

Skolernes afgangskarakterer:

Linket til afgangskarakterer for 2011-12 er her. Data kan frit anvendes, hvis Kaas & Mulvad angives som kilde.

Cepos har lavet en bearbejdet version af skolernes afgangskarakterer fra året før. I Cepos’ beregninger er der korrigeret for forældrenes indkomst og uddannelse, så listen skulle give et mere retvisende billede af skolernes pædagogiske indsats.

Deres liste er offentliggjort af Søndagsavisen, men ikke taget op af andre medier.

Selve debatten kører stadig på, om man kan bruge data til noget. Se for eksempel denne fra Søndagsavisen:

Lige før den borgerlige regering gik af, fik den sat en tilsvarende beregning i gang og offentliggjort, men da Christini Antorini (S) blev undervisningsminister, fik hun hurtigt fjernet analysen. Vi hentede den inden, den blev slettet. Den ligger her.

Cepos har i sin tid lavet deres egen side med korrigerede afgangskarakterer. Den stopper dog med data fra 2007:

 

 

Der er lukket for kommentarer.