≡ Menu

Et kort fortæller historien

Se eksempler på, hvad kort kan bruges til 

Geografi er noget, journalister har på rygraden, selv om de måske ikke tænker på det. Hvornår er noget lokalt for en lokaljournalist? – jo, når det fx ligger inden for en bestemt kommune eller region. Masser af journalister kører også rundt med en GPS i deres bil, men kun få er opmærksomme på, at der også er historier at hente ved at se på, hvordan data er fordelt geografisk.

Læs mere om kort

smiley

Dette kan gøres på mange måder. Herover har vi fx lagt Arbejdstilsynets tilsyn med virksomheders arbejdsmiljø på nettet. Klikker man på den røde smiley, kan man læse begrundelsen. De fleste journalister starter dog et andet sted. Det er nemlig forholdsvis simpelt at bevæge sig fra lister til kort: Får vi tal for, hvad kommunerne i gennemsnit bruger pr. folkeskoleelev, kan vi sortere os til lister over, hvem der ligger i top og bund, men det er først, hvis vi farvelægger et kommunekort, at vi har mulighed for at opdage de generelle tendenser. Herunder ses et kort, der viser, hvor meget medlemmer af fagforeningen 3F i gennemsnit får i befordringsfradrag. Kortet viste en overraskende tendens: De største beløb trækkes fra på Sjælland:

3fkort

Isoleret set er en parkeringsbøde en ærgerlig foreteelse, men hvis vi får fat i data for alle parkeringsbøder og lægger dem på et bykort, ser vi pludselig, hvor i byen, parkeringsvagterne er flittigst, og hvilke områder de måske sjældnere kommer i. Norske VG beskrev fx på baggrund af Dicars analyse, at rigtig mange norske bilister fik p-bøder i området omkring Istedgade i det centrale København.

Avancerede Google-kort – kom selv i gang

Amerikanske St. Petersburg Times analyserede gamle og nye satellit-fotos af Florida og kunne på den måde påvise, hvordan store våd-områder var forsvundet.

Kaas & Mulvad har for Nybolig lavet en analyse, hvor vi har kombineret fritidshuses pris  med afstand til kysten. Analysen fandt godt 2200 fritidshuse til salg for højst 1,5 mio kr, og hvor man samtidig højst skulle gå 5oo meter for at dyppe tæerne.

kyst

Med adgang til gratis eller særdeles billig kort-teknologi er der ingen grund til, at ikke også journalister skal tage disse nye muligheder i brug. En GPS-markør fylder ikke mere end en mobiltelefon og kan bruges, hvis man vil bestemme koordinaterne for senere at kunne markere punkter på et landkort, selv om man ikke har en fast adresse. Det kunne være i forbindelse med naturklager, katastrofer, oliespild på strande og meget andet. Vil man præsentere sine geografiske data på kort på sin hjemmeside, er der også masser af muligheder – fx i form af gratis kort fra Yahoo, Google m.fl.