Næstformand Palle Bisgaard. Byggegruppen Faglig Fælles Forbund 3F

Udenlandske firmaer fifler med oplysninger

Når firmaer fra andre EU-lande arbejder i Danmark, kan man ikke regne med de informationer, virksomhederne selv oplyser. Det påviste BAT-kartellet over for Beskæftigelsesministeriet, der brugte dokumentationen i et svar til EU.
Det skete efter, at Kommissionen bad Danmark om at ophæve krav til udenlandske selvstændige om at registrere hver arbejdsopgave i RUT, Registret for Udenlandske Tjenesteydere.
BAT-kartellet bad i øvrigt helt tilbage i 2009 om at få data-udtræk med historiske oplysninger om de udenlandske virksomheder, der registrerede sig i RUT-registret.
BAT-kartellet fik nej dengang og begyndte derfor selv at opbygge et kopi-register med historik. I 2012 fik Kaas & Mulvad opgaven med at køre registret for BAT. I første omgang ved et samle et dagligt udtræk af registret i en database, og ret hurtigt derefter med at samkøre registrets oplysninger med data om overenskomster, sympatikonflikter og BAT-kartellets egen registrering af besøg på arbejdspladser.
Kaas & Mulvad kører fortsat opgaven for BAT i dag med otte daglige udtræk fra RUT-registret.