Mange fejl i artikler om straffesager, siger Trine Baumbach, Københavns Universitet.

Trine Baumbach

Lektor i strafferet og medieret på Københavns Universitet. Inden hun blev ansat på universitetet har hun bl.a. været ansat i anklagemyndigheden og ved domstolene (herunder ved Den Særlige Klageret). Hun har derfor både en teoretisk og praktisk erfaring med straffesager og strafferetlige og procesretlige spørgsmål og problemstillinger.