11-06-2015 15-52-06

Sådan stemmer din nabo

Midt i valgkampen i maj/juni 2015 blev denne grafik lanceret i Avisen.dk. Grafikken forsøger ikke at forudsige resultatet af det kommende valg. Grafikken viser, hvordan vores stemmeafgivning varierer med vores køn, alder, arbejde og bopæl.

Grafikken har et solidt datagrundlag. Den bygger på ikke færre end 33.004 interviews foretaget af TNS Gallup i perioden fra 1. juli 2014 til 07. maj 2015. TNS Gallup har spurgt: ” Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?”. Vi købte data fra TNS Gallup.

En del af de personer, TNS Gallup interviewer, er i tvivl om, hvilket parti de vil stemme på. Andre oplyser, at de ikke vil stemme, eller at de vil stemme blankt. Hvor stor en andel af alle interviewede, disse tre grupper udgør, kan ses under grafikkens søjler. Andelene, der viser opbakningen til de politiske partier, er beregnet ud af dem, der vil stemme, og som angiver et konkret parti.

En meget lille andel svarer, at de vil stemme på andre partier, partiløse kandidater eller angiver andre svar. Disse vises ikke i grafikken.

Hvis der vælges flere undergrupper på én gang – fx køn, region og beskæftigelse – kan beregningerne være foretaget ud fra relativt få personers svar. Hvor mange, der i hvert tilfælde indgår i beregningen, vises også under søjlerne.

I grafikken er andelen af stemmer til Alternativet ekstra lille, da Alternativet kun har optrådt på svarlisten fra april.

Grafikken er skabt af Avisen.dk i samarbejde med Kaas & Mulvad og Symbiotisk Aps på baggrund af data fra TNS Gallup.

Klik nedenfor for at se grafikken live i en stor version.