Oluf-centreret-farve

Oluf Jørgensen

Oluf Jørgensen er offentlighedsrådgiver og forskningschef emeritus i mediejura på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Her har han været afdelingsforstander og forskningschef fra 1998 til 2015. I dag fungerer han som offentlighedsrådgiver på frivillig basis. En funktion, som journalister frit kan trække på.

Han underviser stadig i offentlighed i forvaltningen.

Oluf Jørgensen er uddannet jurist fra Aarhus Universitet fra 1971. Inden ansættelsen på Journalisthøjskolen var han fra 1974 ansat på Aalborg Universitet, fra 1979-1998 som lektor i forvaltningsret.

Han er forfatter til en lang række bøger og artikler om mediejura. Hans seneste forskningsprojekt, udgivet i oktober 2014, er en sammenligning af love og regler for “Offentlighed i Norden“.

Oluf Jørgensen er en meget aktiv bidragyder til Åbenhedstinget.

Som kursusleder på kurser hos Kaas & Mulvad siger han:

Offentlighed i forvaltningen er det område, som jeg fortsætter at arbejde med, efter at jeg gik på pension i marts 2015. Jeg er meget stærkt optaget af, at journalister i flest mulig sager lykkes med deres anmodning om aktindsigt.