kurtStrand243

Kurt Strand

Kurt Strand er journalist, underviser og moderator.

Han er uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus i 1980. Skrivende journalist 1980-85, 1985-2010 reporter, redaktionssekretær og studievært i DR.

Kurt Strand har siden 1991 undervist på et væld af korte og lange kurser i bl.a. interviewteknik og fortælleteknik såvel i som uden for DR (bl.a. på journalistuddannelserne, på universiteter, højskoler og aviser samt i Norge, Litauen, Estland og på Færøerne).

I de senere år har Kurt Strand desuden deltaget i diskussioner om medier og journalistik i forbindelse med foredrags- og debatarrangementer. I dag foregår en del af disse indlæg på hans medieblog .

linkedInProfile
Han har været konsulent på en række programudviklingsprojekter i radio og tv, bl.a. kvalitetsprojekt på DR-tv og udviklingsprojekt på Orientering. I 1995 deltidslærer i medier på Krogerup Højskole.

Kurt Strand er forfatter til en række bøger om journalistik, senest ”Interview for journalister” (Ajour 2014).

Som kursusleder på kurser hos Kaas & Mulvad siger han:

Når jeg underviser, er det helt afgørende at være velforberedt og kende kursisternes behov.

Ofte justerer jeg forløbet undervejs for mit udgangspunkt er, at det ikke er mit, men kursisternes kursus. Derfor er mine undervisningsforløb aldrig ens; et fællestræk er dog, at konkrete og aktuelle eksempler er blandt de bærende elementer – ikke sjældent tilsat et skævt smil.

Jeg lægger nemlig også vægt på, at der skal være en god stemning på et kursus, hvor vi som kolleger kan udveksle erfaringer og blive klogere på vores fag og den interviewteknik, som vi alle sammen er afhængige af at mestre så godt som muligt.

Journalist Kurt Strand
kurtstrand.dk
cell: +45 21 29 70 36
email: kst@kurtstrand.dk
web: kurtstrand.dk
Twitter: @IRLKurtStrand

Underviser på:
Interview med Kurt Strand: Spørgeteknik, struktur og nærvær
Kører i Århus og København