jens-m-jensen

Jens Møller Jensen

Jens Møller Jensen 62 år. Ansat i Dansk Politi fra 1981 – 2019. Siden 1999 som leder i diverse efterforskningsafdelinger. Chef for Personfarlig Kriminalitet i Københavns Politi fra 2011 – 2019. Har deltaget som efterforskningsekspert i alle nationale arbejdsgrupper om håndtering af terrorsager, manhunt mv fra 2008 og fremad. Har stået som efterforskningsleder af bl.a bombesagen på Hotel Jørgensen, angrebet på Lars Hedegaard, angrebene på Krudttønden og Synagogen samt en lang række af de terrorsager, der fulgte i kølvandet på Islamisk Stats opståen i forbindelse med danske sympatisører.