henrik-i-farver

Henrik Kaufholz

Journalist Henrik Kaufholz, født 1946, har selv klaret det frem til 70 år på fuld tid og nu er redaktionssekretær på halv tid. Han har været almen reporter, udlandskorrespondent, Læsernes Redaktør og tillidsmand på Politiken. I 1980’erne var han fastansat kursusleder på Den Journalistiske Efteruddannelse. Han fik 2014 Carsten Nielsen-legatet for sin indsats for støtte til østeuropæiske journalister.