29-12-2014 10-38-31

De ulige indkomster

Denne interaktive præsentation viser på en overskuelig måde, hvordan danskernes indkomster har været fordelt, fra 2000 og frem til 2012.

På fanebladene øverst kan man skifte mellem en række aspekter: køn, alder og geografi. På skyderen kan man vælge år – fra 2000 og frem til det senest tilgængelige år – lige nu indkomståret 2012. Vælger man kommuner, kan man sætte to forskellige kommuner op mod hinanden – ligesom man kan sætte to valgfrie aldersgrupper op mod hinanden, hvis man overordnet har valgt “alder”.

Indkomstgrafikken er udviklet til Ugebrevet A4 af Kaas & Mulvad i samarbejde med Lapidus Interactive efter inspiration af SVT Pejl.

Præsentationen er ikke længere aktiv.