09-01-2015 16-42-27

Crowdsourcing gav resultat

Myndighederne klappede i, da vi efter den alvorlige fyrværkeri-ulykke i Seest, bad om at få oplyst, hvor landets øvrige meget farlige virksomheder var placeret. Relevant information for myndighederne, syntes vi. Myndighederne havde lavet et kulegravningsarbejde for at finde virksomhederne, men vi kunne ikke få det oplyst. Terror-fare, lød forklaringen fra PET. Gennem et langt og systematisk arbejde fandt vi selv mange virksomheder. Når vi underviste lavede vi øvelser i at finde risikovirksomheder. Endelig brugte vi crowdsourcing – efter avisartikler og tv-udsendelser fik vi mange henvendelser, hvor der var mistanke om farlige virksomheder. Vi brugte bl.a. data til analyser, hvoraf en var for BUPL. Her påviste vi, at mange daginstitutioner, der lå i nærheden af farlige virksomheder, intet kendskab havde til beredskabsplaner, risici mv.

Klik på linket og læs mere om baggrunden for data-indsamlingen.