Gratis data

Der er gratis adgang til masser af data. Nogle ligger i databaser eller i regneark. Andre på flade websider. Nogle er lige til at gå til. Andre skal struktureres, før de kan analyseres.

Vi bringer her en oversigt over nogle af de mest brugbare. Vi lægger også selv nogle data op – enten egne data eller tilsendte. Listen er langtfra komplet, og vi modtager meget gerne tip til flere. Listen er opdateret 7. april 2022. 

Generelt:

www.statistikbanken.dk

Særligt populære datasæt findes i DST som regneark

De kommunale nøgletal

Digitaliser.dk – bl.a. datakatalog

Åbne data – Københavns Kommune

Opendata.dk – en række kommuner stiller data til rådighed her.

Kortforsyningen

Miljø:

http://www.miljoeportal.dk/

Det centrale husdyrbrugsregister

Data om EU-støtte fra NaturErhvervstyrelsen

Gødningsregnskaber

Erhverv:

www.cvr.dk

www.biq.dk (Betalingstjeneste)

Bisnode Market Profile (betalingstjeneste, men ofte gratis adgang gennem bibliotekernes digitale tilbud – også hjemmefra)

Skatteoplysninger for selskaber 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020.

Jobindsats.dk – masser af data

Apotekere, læger, sygeplejersker og tandlæger med tilknytning til virksomheder (honorar oplyst)

Det fælleskommunale løndatakontor

Ankenævn:

Energiklagenævnet

Natur- og Miljøklagenævnet

Advokatnævnet

Ankenævnet for forsikring – kendelser mv.

Pengeinstitutankenævnet

Realkreditankenævnet

Revisornævnet

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Køreundervisning

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Klagenævnet for ejendomsformidling

Klagenævnet for udbud

Teleankenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet

ApotekerNævnet

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Adoptionsnævnet

Ligebehandlingsnævnet

Politik:

Folketinget

Oversigt over kommuner, adresse, email mv. (Kilde: KL)

Postlister – dagsordener, referater, bilag (tjek kommunernes hjemmesider)

Søg i alle kommuners websites på én gang  (Vores egen søgemaskine, bygget med Googles “custom search engine”)

Krimi:

Danmarks Domstole – tal, fakta og bijob-info

Politiets døgnrapporter og statistik

Ejendomme:

Statstidende

Slå ejendomsoplysninger op – i ois.dk

www.boliga.dk

www.boligsiden.dk

www.realkreditraadet.dk (statistikker)

Weblager (kommunernes byggesager)

Bolighed.dk

DinGeo (Boligrelateret data)

Sundhed:

Befolkningens medicinforbrug

Den nationale sundhedsprofil 2017

Arbejdstilsyn/arbejdsmiljø

Tilsyn med autoriserede sundhedspersoner

Apotekere, læger, sygeplejersker og tandlæger med tilknytning til virksomheder (honorar oplyst)

www.sundhed.dk

www.findsmiley.dk

Sundhedsdata

Sundhedsregistre (kliniske kvalitetsdatabaser)

Videnscenter for demens

Afgørelser om autorisation

Opslag i autorisationsregistret

Uddannelse:

Undervisningsministeriets datavarehus – herunder alle nye data om inklusion, fravær og andre måleparametre.

Undervisningsministeriet – bl.a. karakterer og institutionsregister

Institutionsregister

Sociale forhold:

Tal fra Ankestyrelsen

Udland:

FN’s statistiske division

World Bank

World Health Organization

International Monetary Fund

Det europæiske miljøagentur

Country Watch

Government Documents

Investigative dashboard (Bl.a. erhvervsregistre fra hele verden)

Har du tip til flere databaser til listen, så skriv til os på post@kaasogmulvad.dk. Det gælder også, hvis du selv har nogle data, som andre gratis må bruge. Så lægger vi dem gerne ud.