Data til salg

Vi hjælper medier og organisationer med at få de data, der konkret kan bruges til at svare på spørgsmål. Ud fra kundens behov kommer vi med et udspil til, hvordan man kommer videre med at bruge data – på de områder, hvor der er hurtigst og størst effekt. Derfor begynder et samarbejde typisk med en brainstorm og en gennemgang af, hvilke data der kan give de bedste svar på spørgsmålene.

Vi har en lang række data til salg. Herunder ses en oversigt. Prisen kan afhænge af det konkrete behov. Listen herunder er ikke udtømmende, så kontakt os for et tilbud eller hvis du har andre ønsker.

 

Ejendomsdata

Ejendomme i Danmark

Kilde: OIS

Solgte ejendomme opdateres en gang om måneden.

Relevante data: Ejendomstype, ejendomsværdi, adresse, koordinater, ejendomsId, skødedato, salgspris, kommunenummer, kvm, tidl. ejere, nye ejere, ejeres adresseoplysninger (oplysninger om ejere er kun for massemedier).

Bemærkninger: Her er det muligt at finde alle ejendomme for en ejer, eller der kan grupperes på område eller ejendomstype. Kun medier i henhold til lov om massemedier kan få adgang til dette datasæt. Vores øvrige datasæt kan købes af alle.

 

Tvangsauktioner

Kilde: Daglig web scraping af statstidende.dk

Relevante data: Adresse, koordinater, matrikel, auktionsdato, ejer, kommunenummer.

Data opdateres dagligt.

Data dækker perioden: August 2009 og frem.

 

Virksomhedsdata og miljø

Smiley – fødevarer

Kilde: Daglig web scraping af findsmiley.dk – Fødevarestyrelsens kontrolrapporter.

Relevante data: Navn, Adresse, koordinater, smileyId, smileydato, smileyType (1,2,3,4), url til rapport, indhold i rapport udtrukket fra pdf og gjort søgbart.

Data dækker perioden:

 

Smiley – Arbejdstilsynet

Kilde: Daglig web scraping af at.dk – Arbejdstilsynets kontrol af arbejdsmiljøet.

Relevante data: Navn, Adresse, koordinater, smileyId, smileydato, smileyType (1,2,3,4), detaljeoplysninger om årsag, og hvor længe der går inden udbedring (start-slutdato).

Data dækker perioden:  Hul i data fra marts 2014 til august 2014. Ellers er der data tilbage til 2008.

 

Konkurser

Kilde: Daglig web scraping af statstidende.dk

Relevante data: Navn, Adresse, koordinater, konkurstype, link til statstidende.

Data dækker perioden:  August 2009 og frem.

 

Jobnet

Kilde: Daglig web-scraping af jobnets API

Relevante data: Navn, Adresse, koordinater, Jobopslag, etc..

Data dækker perioden:  August 2014 og frem.

 

DK Hostmaster – virksomheders internetdomæner

Kilde: Ugentlig web-scraping af DK Hostmaster (virksomheder som fuldmægtige)

Relevante data: Navn, Adresse, koordinater, domæners oprettelsesdato og afslutning i databasen.

Data dækker perioden:  August 2014 og frem.

 

VL-grupper

Kilde: Daglig web-scraping af vl.dk

Relevante data: Navn, Titel, Virksomhed, Start og slut i den pågældende VL-gruppe.

Data dækker perioden:  August 2014 og frem.

 

Sundhedspersoner

Kilde: Daglig web-scraping af de tre tabeller om sundhedspersoners bijob og indtægter.

Relevante data: Autorisationsnummer, Navn, Virksomhed, opgave, indkomst.

Data dækker perioden:  december 2014 og frem.

 

Afgørelser fra ankenævn

Kilde: Daglig web-scraping af disse ankenævn: Adoptionsnævnet, Advokatnævnet, Ankenævn for dyrlæger, Ankenævnet for Bedemandsbranchen, Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, Ankenævnet for Feriehusudlejning, Ankenævnet for Huseftersyn, Ankenævnet for Køreundervisning, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Ankenævnet for Tekniske Installationer, Apotekernævnet, Arbejdsmiljøklagenævnet,.Byggeriets Ankenævn, Energiankenævnet, Energiklagenævnet, Forbrugerportal forbrug.dk, Klagenævnet for Ejendomsformidling, Klagenævnet for udbud, Ligebehandlingsnævnet, Natur- og Miljøklagenævnet, Pakkerejse-Ankenævnet, Pengeinstitutankenævnet, Realkreditankenævnet, Revisornævnet, Teleankenævnet, Teleklagenævnet.

Relevante data: Ankenævnsafgørelser strukturerede og søgbare, geokodede, hvor det er muligt.

Data dækker perioden:  August 2014 og frem.

 

Skattedata – data om selskabers skatteforhold for 2012, 2013 og 2014

Kilde: Data udtrækkes hvert år fra Skats hjemmeside. data for 2012, 2013 og 2014.

Relevante data: CVR, navn, indkomst, underskud og skat. Cirka 250.000 virksomheder.

 

Landbrugsstøtte-modtagere

Kilde: Fødevaredirektoratets årlige indberetning til EU over modtagere af dansk landbrugsstøtte.

Relevante data: Navn, adresse, koordinater, støtte fordelt på ordning, struktureret.

Data dækker perioden:  16. oktober til 15. oktober (EU’s regnskabsår). Vi har data tilbage fra år 2000. Vi har også støttedata fra andre lande.

 

Husdyrbrugsregistret

Kilde: Data udtrækkes tre gange årligt fra CHR. Data er detaljerede opgørelser for besætninger af enhver art.

Relevante data: CHR, husdyr, antal dyr, dyrlæge, navn, adresse. Flere tabeller

Data dækker perioden:  aktuelle optegnelser i registret. Vi har desuden en lang række historiske data.

 

Pesticidforbrug – data for 2012, 2013 og 2014

Kilde: Data over landbrugsbedrifters pesticidforbrug anskaffes en gang årligt og struktureres

Relevante data: CVR, Navn, Adresse, koordinater, pesticidforbrug fordelt på produkter.

 

Kriminalitet mv.

Politiets døgnrapport

Kilde: Web scraping af politiets døgnrapporter

Politiets døgnrapporter fortæller kortfattet om døgnets hændelser. Adresseangivelser er kun præcise ned på gadeniveau – og indeholder ofte fejlskrivninger. Vi henter, renser, forbedrer og geokoder data.

 

Retslister

Kilde: Daglig web scraping af alle retskrede på domstolsstyrelsen.dk

Domstol, sagsnummer, type, sagsbeskrivelse, dato, link, advokater, personer/organisationer, dommere, etc.

 

Andet

Valgdata

Kilde: Data udtrækkes fra kmdvalg.dk  efter hvert valg.

Relevante data: Stemmetal til de enkelte kandidater og listestemmer på valgstedsniveau med oplysning om valgte.

Data tilbage fra kommunalvalg og amtsrådsvalg i 2001, samt folketingsvalg i 2005.

 

Forskningsprojekter og anmeldte databaser

Kilde: Web scraping af datatilsynet.dk

Relevante data: Datatilsynet offentliggør løbende nye godkendte anmeldelser af forskningsprojekter, uanset om det er privat forskning, offentlig forskning eller andet.

Data tilbage fra år 2000.

 

Adgang: Vi kan efter aftale levere data via sql-adgang, adgang via Microsoft Access, API-adgang eller som en løbende overvågning. Vi kan foretage andre udtræk af data – hør om mulighed og pris.

 

Kontakt: post@kaasogmulvad.dk for flere oplysninger eller priser. Skriv også til os, hvis du savner et bestemt datasæt. Det kan være, at vi har det.