12 tip: Regneark er 90 pct. af al datajournalistik

1 Regnearket er helt centralt

Regnearket er langt det vigtigste værktøj i journalistik med data. Data kommer meget ofte i det format, og de grundlæggende operationer foregår i regneark, før du kan komme i gang med programmer. Ofte er et regneark mellemstation mellem forskellige redskaber. Regneark er 70-90 pct. af al datajournalistik sagt lidt kategorisk for at fremme forståelsen.

2 Excel er det bedste

Microsoft Excel er det bedste regneark. Der er mange andre, og de kan det meste. Kan du vælge, så start med Excel. Og fortsæt med det. Mange data kommer i excel-format.

3 Journalistiske funktioner

Et regneark kan ekstremt mange ting. Der er ingen grund til at lære dem alle. Lær de vigtigste, som du kan bruge i journalistik. Og hvis du får et særskilt behov, kan du oftest finde en løsning på nettet.

4 Klargør data

Regnearket kan klargøre data til andre programmer som databaser, kort og grafik. Det er næsten altid den letteste og hurtige måde at få gjort data lette at bruge.

5 Flere datasæt

Et regneark kan kombinere data fra to eller flere kilder, hvis en af kolonnerne indeholder de samme data. Det kan ofte give overblik over ellers skjulte sammenhænge.

6 Sortering

Sortering er let i et regneark. Som journalister bruger vi ofte ekstremer i top eller bund til at vise status eller til at finde cases, der bedst fortæller  historien.

7 Fokusering

Med et regneark er det let at tælle op, hvor mange der er af den ene og den anden slags og forberede data til den enkle grafik til historien. Metoden heller pivottabel.

8 Rens af data

En række grundlæggende funktioner i Excel gør det let at rense data, for eksempel adresser eller konverterede pdf-filer.

9 Find fejl

Næsten alle datasæt indeholder fejl. Et regneark hjælper dig med at tjekke fejl og fejlkilder og få dem frem i lyset til yderligere tjek hos kilden til data – før offentliggørelse.

10 Tidslinjer

Har du data fra forskellige kilder med tidspunkter, kan du lægge dem i Excel og sortere dem efter tidspunkt. Det giver ofte et godt indblik i forløbet og peger på et mønster.

11 Aktindsigt

Med et regneark kan du holde overblik over forløbet i en større aktindsigts-sag, for eksempel til alle 98 kommuner. Du kan se, hvornår du har sendt mails eller modtaget materiale.

12 Struktur på research

Regnearket kan også bruges til at strukturere dokumenter og andre filer i en journalistisk research.

Andre tip
45 råd om hvordan du kommer i gang med datajournalistik
Twelve Tips for Getting Started With Data Journalism

Der er lukket for kommentarer.