Under angreb!

Claus Olsen (t.v.) og Jens Møller Jensen har begge erfaringer fra store politioperationer og efterforskninger.

Kurset foregår 21. – 23. marts 2022 i København.

Få indsigt og forståelse for, hvordan politiet og det samlede beredskab i det danske samfund håndterer en voldsom hændelse, som eksempelvis et terrorangreb. Du får redskaber til at læse situationen og til hurtigt at skyde genvej til historien og sagens kerne.

Over de tre dage, kurset varer, vil vi give dig viden om den danske krisestyringsmodel og indsatsen lige fra gerningsstedet, over myndighedernes fælles håndtering af opgaven, og til den rammer det politiske system.

Kurset er bygget op om situationsspil og cases, og du får på den måde ”hands on” og møder personer, som selv har stået i forreste række under flere store hændelser, blandt andet terrorangrebet i København den 14. februar 2015.

Kurset ledes af de to erfarne tidligere politiledere, Jens Møller Jensen og Claus Olsen, der gennem deres virke i Københavns Politi, har erfaringer fra store politioperationer og efterforskninger. Siden terrorangrebene i London og Madrid har de begge været med til at udvikle og implementere metoder til håndtering af en alvorlig hændelse.

I løbet af kurset møder du flere gæster udefra. Vi planlægger p.t. at få besøg af en repræsentant fra PET, en akutlæge med viden om massetilskadekomst, en jurist som har været med i anklagemyndighedens arbejde i en terrorsag, samt en krisepsykolog, som kan fortælle om reaktioner, hvilket også kan bruges i mange andre sammenhænge, hvor pressens medarbejdere oplever noget traumatisk.

På kurset får du indsigt i:

 • Indsatsområdet / gerningsstedet – hvad indeholder det – og de forskellige aktørers samarbejde
 • Indsatsformen – mål, måder og metoder
 • Efterforskningen – hvordan man får struktur i et omfattende aktivt gerningssted
 • Indsatsledelse – opbygning og samarbejde
 • Den samlede danske krisestyringsmodel – hvordan fungerer NOST og andre nationale stabe
 • Terrortruslen mod Danmark
 • Viden om efterforskningens iværksættelse – fremadrettet, bagudrettet og målrettet en manhunt / anholdelse
 • Hvad sker der på det sundhedsfaglige område, når mange er skadet samtidig
 • Hvordan reagerer vi selv på det, vi oplever, når det bliver voldsomt
 • Fra politirapport til anklagemyndighed og behandling af sagen ved domstolene

På kurset arbejder vi med:

 • Situationsspil og cases, der medvirker til at visualisere en hændelse, og hvor der opstilles dilemmaer
 • Viden fra kompetencestærke personer
 • Kursister udfordres i valg af metoder
 • Gennem udnyttelse af fælles erfaring at finde nyttige løsninger

Forudsætninger
Kurset henvender sig primært til journalister, fotografer og redaktionelle medarbejdere, som arbejder med kriminalstof, straffesager og retsreportage, eller som i øvrigt kunne repræsentere pressen ved en voldsom hændelse.

Hvad får du med hjem
Du får et rigtigt godt indblik i, hvordan myndighederne arbejder i en krisesituation. Du får indsigt i at kunne forstå begreber og kunne læse detaljer, som kan medvirke til, at du får det rette fokus, læser de vigtige signaler og kan stille dine spørgsmål til de helt rigtige personer.

Kursusleder: Claus Olsen og Jens Møller Jensen
Varighed: 2 dage
Sted: MBK, Pilestræde 61, København K.
Tidspunkt: 21., 22. og 23. marts 2022
Pris: 10.485 kr. (+ moms)

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse fra 22. nov. 2021

Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer og morgenmad, frokost, kaffe, te og vand i løbet af kurset. Prisen er ekskl. moms.

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.