Kom ud over rampen: Bliv en stærk og overbevisende formidler

Mundtlig formidling

Kurset foregår 4. og 5. marts 2021 i København.

Journalistikken kalder i stigende grad på fængende mundtlig formidling. På to dage gør vi dig bedre til at tale din sag.

Du skal kunne pitche dine ideer kort og fængende. Men kampen om brugernes opmærksomhed kræver i stigende grad, at journalisten skaber tættere relationer til brugerne ved selv at træde frem på scenen.

Det kan fx være foredrag til live-arrangementer, små videoer på de sociale medier, præsentationer til faglige arrangementer eller små og store taler internt i huset eller eksternt hos kunder og samarbejdspartnere.

På dette kursus vil kursusleder Heidi Jønch-Clausen motivere kursisterne til at komme ud over rampen – med retorikken i ryggen. Kurset er også meget velegnet for de, der er tilbøjelige til at holde sig tilbage fra at tage ordet og tale i forsamlinger.

Kursisten vil lære konkrete metoder til at opbygge en overbevisende pitch/præsentation med fortælling, personlighed og gennemslagskraft.

Gennem effektive retoriske værktøjer lærer kursisten at finde og formulere de gode argumenter og historier, at strukturere enkelt og effektivt og tale i et mundtligt sprog med særligt fokus på understøttende mimik og kropssprog.

Da retorik er et håndværk, kan alle lære at blive en overbevisende mundtlig formidler på kort tid – hvis bare viljen og modet er der!

Dette to-dages kursus er tilrettelagt som en blanding af retorisk teori, praktiske øvelser og en masse personlig feedback. Kursisten vil arbejde med sit eget materiale undervejs.

Det lærer du på kurset:

  • At argumentere og modargumentere.
  • At vinkle skarpt og modtagerorienteret.
  • At strukturere stramt og gøre budskaberne korte.
  • At eksemplificere og udfolde vigtige pointer.
  • At tilpasse sproget det flygtige mundtlige rum.
  • At komme ud over rampen med krop og stemme.

Hvem kan deltage:

Kurset er målrettet journalister, der ønsker at skærpe deres evne til at formidle mundtligt. Det behøver ikke være i forbindelse med en konkret taleopgave, men det er fx oplagt at tage kurset inden et foredrag eller en større præsentation på Fagfestival, Folkemødet, lanceringen af en film på de sociale medier, intern undervisning el.lign.

Kurset er desuden relevant for medieledere på alle niveauer, der som del af deres job ofte præsenterer mundtligt, internt som eksternt.

Overordnet program:

Kurset består af tre dele – indhold, form og fremførsel. Der er eksempler og øvelser tilknyttet alle pointer. Både små fælles øvelser og øvelser, der består i, at kursisten anvender de pointer, han/hun har lært, på sit medbragte materiale. Dermed er retorisk teori og praksis tæt vævet sammen.

Indhold: Det skarpe, fængende budskab

Kursisten lærer at afkode sin formidlingssituation, så budskabet bliver så relevant og nært for publikum som muligt. Kursisten lærer at bruge de tre appelformer, logos, ethos og pathos og dermed tale til både hjerne og hjerte og bruge sig selv med vid og charme.
Kursisten vil blive klædt på til at konstruere stærke argumenter og modargumenter med overbevisende, modtagerorienterede vinkler og eksempler.

Form: Den stramme struktur og det levende sprog

Kursisten lærer at strukturere sit materiale, så budskabet bliver kort, klart og i en logisk rækkefølge. Kursisten lærer at tale uden manuskript og blive introduceret til en række konkrete skabeloner, der kan bruges, når indholdet skal opbygges.

Kursisten lærer at tale i korte, klare sætninger og med rytme og stilfigurer, der passer til det flygtige, mundtlige rum, og som kan bringe smilet frem hos tilhørerne. Kursisten vil desuden lære at styre uden om klichéer og i stedet tænke i billeder og metaforer, der gør sproget levende og personligt.

Fremførsel: Den overbevisende fremtoning

På tredje modul lærer kursisten at komme ud over rampen med krop og stemme.

Ved hjælp af eksempler på godt og mindre godt kropssprog og fremtoning og personlig feedback på egen fremtoning, kropssprog og stemme vil kursisten lære at tale i et behageligt, varieret tempo med en passende volumen, bruge sine hænder og mimik til at understøtte budskabet og stifte bekendtskab med konkrete teknikker til at overkomme nervøsitet og opnå ro og nærvær.

Kursusleder: Heidi Jønch-Clausen
Varighed: 2 dage
Sted: MBK, Pilestræde 61, København K.
Tidspunkt: 4. – 5.marts 2021
Pris: 5990 kr. (+ moms)

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.
Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.