Løsningsfokuseret og konstruktiv journalistik

OBS: Ændret dato! Kurset foregår 31. maj og 1. juni 2021 i Aarhus.

Kurset fokuserer på at overføre praktiske værktøjer i løsningsorienteret journalistik fra Danmark, USA og England til danske medier. Du bliver selv i stand til at introducere og arbejde med løsningsorienteret journalistik på dit medie efter kurset.

Corona-krisen har vist gode danske eksempler på, hvordan løsningsjournalistik kan give bedre historier og få medierne tilbage i sporet. Et af det bedste eksempler stammer fra TV2/Fyn, der meget tidligt i forløbet løste fynboernes behov for at få svar på spørgsmål om den nye corona-virus. Meget enkelt, men meget effektivt.

Løsningsjournalistik er dog også meget andet. Hvis myndighederne for eksempel i en kommune har undgået dødsfald på plejehjem og selv roser sig af det, bør journalisten undersøge helt konkret, hvad der er gjort anderledes i kommunen – og om det rent faktisk er årsagen til de færre dødsfald. Det kan jo blot være held.

Løsningsfokuseret og konstruktiv journalistik er konkrete værktøjer og koncepter, der sætter medier og journalister i stand til at levere relevant indhold til brugerne, aktivere dem og inddrage deres erfaringer i journalistikken.

Journalistikken viser, hvordan der er blevet arbejdet med at nå frem til løsningerne. Det er afgørende, at løsningerne udsættes for kritisk research, så det bliver klart, hvad der virker og ikke virker, og hvor det er muligt, skal der fremlægges dokumentation for løsningernes effekt. Hvis der er svagheder i løsningerne, skal det også lægges åbent frem.

Samarbejde med Constructive Institute

Dette kursus er udbudt i et samarbejde med Constructive Institute i Aarhus. Under Ulrik Haagerups ledelse har instituttet siden sin start i 2017 og i samarbejde med danske medier bevæget sig fra en overordnet tilgang til konstruktiv journalistik og over til en mere konkret og praktisk tilgang.

Han kommer på kurset og demonstrerer aktuelle danske eksempler og gennemgår metoderne bag.

Samarbejde med DMJX: brugerinddragelse

DMJX indgår ligeledes i samarbejdet. Lektor Annette Holm har blandt andet undervist studerende i brugerinddragelse. På dette kursus vil hun vise, hvordan konstruktiv journalistik kan være med til at fastholde eller ligefrem tiltrække læsere og brugere ved at:

  • Inddrage brugernes erfaringer og viden i journalistikken.
  • Vise, hvordan folk prøver at gøre noget ved samfundets problemer.
  • Vise og undersøge mulige løsninger, fordi det ikke er tilstrækkeligt at afdække problemer.

The Guardian: De store samfundsproblemer 

The Guardian har i nogle år produceret en lang række historier, som fokuserer på løsninger af nogle af de store samfundsproblemer i verden. Og mediets egne målinger viser, at læserne interesserer sig for mere for den slags historier end for de mere traditionelle nyhedshistorier, som i højere grad fokuserer på problemerne.

På kurset vil du også høre The Guardians Membership editor, Mark Rice-Oxley fortælle om The Guardians arbejde med konstruktiv journalistik.

Mark er redaktør for den redaktion, som står bag The Upside, som står for den særlige indsats med fokus på løsningsorienteret og konstruktiv journalistik. Han gennemgår en række konkrete eksempler og forklarer kursisterne, hvordan historierne er blevet til.

Sammenhæng til løsningsorienteret journalistik

Kursusleder, journalist Bruno Ingemann, var på det første hold af fellows ved Constructive Institute, hvor han undersøgte løsningsorienteret journalistik med specielt fokus på sammenhængen til undersøgende journalistik.

Han har etableret et samarbejde med Solutions Journalism Network i USA, som de seneste syv år har undervist og rådgivet et stort antal medier.

På kurset lærer du at:

  • Udvælge emner til løsningsorienteret og konstruktiv journalistik ved at bruge afprøvede metoder.
  • Skelne mellem positive historier og løsningsorienteret og konstruktiv journalistik.
  • Kombinere undersøgende journalistik med løsningsorienteret journalistik.

Tag dine egne historier med på kurset. Vi vil på tomandshånd gå dem igennem og coache dig. Vi ser på, hvordan du kan bruge metoderne på kurset i din egen hverdag og på dine egne historier.

Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer og morgenmad, frokost, kaffe, te og vand i løbet af kurset. Prisen er ex. moms.

Kursusleder: Bruno Ingemann
Varighed: 2 dage
Sted: Radisson BLU Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.
Tidspunkt: 31. maj og 1. juni 2021
Pris: 6990 kr. (+ moms)

Kurset har en ME-stjerne. Det betyder, at ME anser det for særligt fagligt relevant for ansatte på nogle af PU’s medlemsvirksomheder. Læs mere.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.