Kommuniker med fremtidens kunder og borgere

Kurset foregår 2. – 4. maj 2018 i Middelfart.

Lær at bruge journalistiske værktøjer i en ny strategisk sammenhæng. Vi kobler metoder fra fremtidsforskning og journalistisk, der gør dig skarpere på, hvordan du kommunikerer i dag og ruster dig til i morgen.

Hvordan fænger du de unge fra ”Mig-mig-mig-generationen”, der hopper ind og ud af fællesskabet, når det passer dem? Eller de vilde ældre, der forventer at leve et liv for fuld skrue i en høj alder?

Kurset er især rettet mod kommunikationsmedarbejdere,, der arbejder med service, markedsføring og kommunikation i forhold til fremtidens kunder, borgere og medarbejderbranding. Kursusledere er fremtidsforsker Anne-Marie Dahl og journalist Maria Larsen.

Uforudsigelighed forude

Borgere, kunder og mediebrugere er uforudsigelige i ønsker og adfærd.  Det bliver vildere i fremtiden!  Du og din organisation kan forberede sig på det ved hjælp af konkrete værktøjer fra fremtidsforskning og journalistik.

Megatrends som globalisering, individualisering og overgang til et følelsessamfund og deres modtrends glo-kalisering, nye netværk og rationalitet påvirker ”tidsånden”, og gør det endnu mere relevant at forstå de psykologiske processer specielt i forhold til kommunikation

Du bliver skarp på, hvordan megatrends påvirker dine målgrupper og din måde at kommunikere med dem på. Også dem, du endnu ikke kender og dem, du gerne vil have flere af i fremtiden.

Det giver nye indsigter som konsulentvirksomheden, der opdagede, at den slet ikke appellerede til de zappende følelsesmennesker, selvom det egentlig var dem, der var hovedmålgruppen. Eller kommunen, der fik inspiration til at tiltrække nye borgere til kommunen.

På kurset klæder vi dig på til, hvordan du helt konkret markedsfører din organisation i flere forskellige situationer! Vi ser på de vigtigste megatrends, der påvirker dine kunder, brugere og medarbejdere i fremtiden.

Du får forståelse for det nye mediebilledes muligheder og udfordringer, kneb fra journalistens værktøjskasse til at navigere smart og en ny forståelse for kommunikationsmedarbejderens centrale rolle i fremtiden.

Du arbejder med din egen organisation som case og en “drejebog” til at gå hjem og gøre det selv.

Udbytte
På kurset får du blandt andet:

  • Forståelse for fremtidens kunder/borgere og medarbejdere
  • Indblik i megatrends, scenarier og wildcards til at spotte fremtidens muligheder og trusler i forhold til organisationen og kommunikation
  • Forståelse for kommunikationens vigtige rolle som drivkraft i innovationssamfundet
  • Træning i at bruge de journalistiske værktøjer i en ny strategisk sammenhæng med fokus på fremtiden
  • Forståelse for at alt og alle kommunikerer – fra ledelse til receptionen til de sociale medier
  • Forståelse for gruppepsykologi på speed – sociale medier, shitstorms og sværmkløgt
  • Indblik i psykologi og transparens – derfor skal vi alle være skærmklare i fremtiden?
Maria Larsen og Anne Marie Dahl

Hvilke trends påvirker dine kunder, brugere og medarbejdere i fremtiden, og hvilke krav stiller det til din kommmunikation? Maria Larsen (forrest) og Anne-Marie Dahl guider dig. Foto: Finn Nordfeld.

Program
Dag 1: Udfordringerne for fremtidens kommunikationsmedarbejder
Velkomst – vi tjekker ind.
Oplæg om de vigtigste megatrends, der påvirker fremtidens organisation, borgere/brugere/kunde/medarbejdere og kommunikation.
Det nye mediebillede.
Fremtidsforskningsmetode og analyse af megatrends.
Workshop i 4 scenarier for fremtidens kunder/brugere – indblik i meget forskellige kommunikationsstrategier.

Dag 2: Fremtidens kommunikationsmedarbejder
Kommunikationsmedarbejderens nye og centrale rolle i fremtiden.
Psykologi og transparens.
Kommunikations som innovationsdriver og understøttelse af organisationens sociale kapital.
Fra målgrupper og segment til historiefortælling.
Fortælle-værktøjer.
Øvelser i forhold til egen virksomhed.

Dag 3: Fremtidens kernefortælling og strategi i praksis
Oplæg: Derfor er kernefortællingen livsvigtig.
Fokus på kernefortællingen – workshop i 3 visions scenarier med fokus på egen organisation.
Fra vision til kommunikationsstrategi.
Dagen veksler mellem oplæg, dialog, gruppetræning og individuel sparring på kommunikationsstrategi.

Kursusledere:
MARIA LARSEN
Journalist, underviser og kommunikations-rådgiver bl.a. for Ordrupgård, Heart Herning Museum of Contemporary Art og en lang række uddannelsesinstitutioner og organisationer. Har 15 års erfaring som dagbladsjournalist og magasinredaktør. Driver konsulent-virksomheden www.mellemlinjerne.dk og underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

ANNE-MARIE DAHL
Fremtidsforsker, foredragsholder og forfatter, uddannet i statskundskab og psykologi. Har arbejdet med fremtidsforskning og strategiske scenarieprocesser i 15 år, siden 2004 i egen virksomhed www.futuria.dk . Tidligere ansat på Instituttet for Fremtidsforskning, hos NIRAS , som sekretariatsleder i en landboforening og som rådgiver på Christiansborg. Forfatter til bl.a. #tvivl – modet til at vælge i et turbosamfund (2016) og Popstarsgenerationen – nutidens unge fremtidens arbejdskraft (2010) begge Turbineforlaget

Varighed: 3 dage

Sted: Middelfart. “Huset” ligger med smukke omgivelser på halvøen Hindsgavl – tæt på den gamle Lillebæltsbro. Maden er i særklasse. Læs mere her.

Tidspunkt: 2.-4. maj 2018

Pris: 11.985 kr. (+ moms)

Prisen omfatter overnatning og måltider, undervisning, undervisningsmaterialer og kaffe, te og vand i løbet af kurset. Prisen er ekskl. moms.

TILMELDING

Send os en mail.

Kontakt os også, hvis du har brug for flere oplysninger om kurset.

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.