Når havene stiger og stormen raser

Kurset foregår 24. – 28. oktober i København, Køge, Roskilde og London.

Klimatilpasning bliver en central dagsorden i dette årti. Højere vandstand i havet og mere ekstremt vejr er sikre konsekvenser af klimakrisen. Derfor arbejdes der landet over med milliardinvesteringer i klimasikring med kystbeskyttelse og med beskyttelse af byerne mod skybrud og mod høj vandstand i vandløb og grundvand.

Hvor er de største risici? Hvor skal vi investere for at undgå oversvømmelser? Hvad betyder det for planlægningen? Og for ejendomspriserne? Hvorfor er der så meget, der ikke er undersøgt? Vi taler med landets fremmeste eksperter om det der kommer – og om alle de historier, der bør fortælles.

London-området er et af de mest udsatte i Nordeuropa. Vi slutter kurset i storbyen for at møde internationale eksperter og se på kampen mod vandet i stor skala. Fotoet ovenfor er fra det stort anlagte The Thames Barrier. (Foto: Joseph Pearson Images)

Vi får overblikket, men spørger først og fremmest: Hvordan kan vi forbedre den journalistiske dækning af sagen? Fokus er på at give kursisterne nødvendig viden og nyttige redskaber.

Programmets hovedstruktur er lagt fast, men der er plads til at inddrage aktuelle begivenheder og diskussioner.

Hovedindhold:
Kurset, der ledes af professor Kirsten Halsnæs (DTU) og redaktør Jacob Mollerup, er det første af sin art. I løbet af en travl uge vil vi præsentere baggrundsviden og redskaber, der kan løfte dækningen af de store dagsordener omkring oversvømmelser og klimatilpasning.

På kurset søger vi svar på en række vigtige spørgsmål:

 • Hvad ved vi om udsigten til flere oversvømmelser?
 • Hvordan spiller stigende vandstand i havet sammen med storme, skybrud, højere grundvandsstand og vandløb, der går over sine bredder?
 • Hvor findes de kort og de modeller, der kan bruges til at få både overblik og hyperlokal indsigt rundt om i landet
 • På hvilke områder er der stadig en stor mangel på viden og analyser?
 • Danmark bruger en meget decentral model for arbejdet med klimatilpasning, hvor kommunerne og private lodsejere spiller en afgørende rolle. Hvad er modellens styrker og svagheder? Hvordan udspilles kampen om, hvem der skal betale?
 • Er det kun uheldige grundejere og enkelte områder der er udsatte? Eller kan der blive tale om et problem for hele samfundsøkonomien og infrastrukturen?
 • Den markant øgede risiko for oversvømmelser vil få central betydning for bestemte boligområder, infrastruktur og erhvervsvirksomheder. Hvordan anslår man de økonomiske risici? Hvem er mest i farezonen?
 • Hvor vigtige er de store storme og oversvømmelser i praksis for forståelsen af problemet? Skal det blive slemt, før der bliver investeret i kystbeskyttelse og vandafledning? Hvad siger erfaringen?
 • Hvordan kan vi bedre mediedækningen? En ting er at have et bedre overblik og kende området og dets mekanismer? Men skal dækningen også have som ambition at blive en del af løsningerne?
 • Vi ser på en stribe eksempler på dækningen af klimatilpasning – både dækningen af store oversvømmelser og den løbende dækning på en stille dag. Hvad fungerer? Hvordan gør vi det bedre?
 • Oversvømmelser og ødelæggelser fra storme og ekstrem nedbør er allerede en afgørende dagsorden for mange befolkningstætte områder verden over? Hvad er de forskellige mekanismer, der er afgørende for udviklingen? Hvad betyder fattigdom og overbefolkning? Hvad betyder inddragelse af de områder, der tidligere kunne opsamle oversvømmelser?

Programforløb

Vi starter ugen med to dage i København. Mandagen foregår i centrale kursuslokaler i Pilestræde, mens programmet tirsdag består af besøg hos centrale aktører.

Vi taler med en af de ledende unge forskere, Aslak Grinsted, lektor på Niels Bohr Institutets sektion for Is, Klima og Geofysik. Han fortæller om den seneste internationale forskning i klimamodeller og udsigten til et markant stigende antal oversvømmelser. Vi mødes med KL, hvor klimasikringsekspert Lars Kaalund giver et overblik over de største udfordringer landet over.

Senere vil Kirsten Halsnæs og hendes kolleger præsentere de modeller fra DTU, der er centrale for alle danske skøn over de økonomiske konsekvenser af oversvømmelserne.

Efter de store præsentationer arbejder vi videre med kort og modeller for at forstå, hvordan man finder rundt i dem og bruger dem i researchen.

Tirsdag præsenterer programleder Lykke Leonardsen os for nogle af København Kommunes store klimasikringsprojekter. Vi ser på de nye kanalprojekter i Sluseholmen og besøger Kalvebod Brygge og Sluseholmen for få indsigt i kommunens overvejelser om stormflodssikring. Tirsdag besøger vi også Finanstilsynet, hvor direktør Jesper Berg (tbc) og hans medarbejdere fortæller om, hvordan det danske kreditsystem kan håndtere faldende huspriser i udsatte områder.

Onsdag kører vi i vores egen bus til bl.a. Roskilde og Køge for at se på lokale sager omkring klimatilpasning. I Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord møder vi den fhv. formand for digelauget, lægen Philip Lange Møller. Han fortæller om dramatiske oversvømmelser og store eftervirkninger. Vi taler også med planlæggerne i Roskilde Kommune for at høre, hvad de har lært.

I Køge besøger vi havnen og folkene bag planerne om det store Køge Dige, der skal gå fra havnen og nordpå langs Køge Bugt.

Onsdag sidst på eftermiddagen kører bussen os til Københavns Lufthavn, hvor vi flyver til London.

Torsdag og fredag ser vi på klimatilpasning i et større perspektiv. Ifølge Llloyd’s City Risk Index er London klart den europæiske by, hvor flest værdier er truet af oversvømmelser. De udsatte områder omfatter The Underground, veje, hospitaler, skoler, boligområder mv. Vi besøger Thames Tidal Defences og de store sluseanlæg ved Themsen, der ikke længere er nok til at afbøde problemerne. Ligesom mange steder i Danmark arbejdes der både med nye store anlæg og med mange lokale løsninger. Vi ser på de mest udsatte bydele og diskuterer perspektiverne med britiske eksperter. Problemerne fylder så meget i flere britiske medier, at de har samlet mange erfaringer med stofområdet. Derfor møder vi til sidst nogle af de bedste reportere på området fra bl.a. BBC og sætter fokus på, hvad der skal til for at forbedre dækningen de kommende år.

Hoteller og fly
I København sørger deltagerne selv for indkvartering. Fly til London med SAS 26.10 2022 klokken 18.30-19.30,  København-Heathrow. Fly fra London med SAS 28.10 klokken 19.40-21.30, Heathrow-København.

I London bor vi centralt på The Wesley London lige ved Euston Station. Morgenmad er inkluderet.

Prisen omfatter: Kursusplanlægning, flytransport mellem København og London, transport i London, hotel i London inklusiv morgenmad, undervisningsmaterialer og enkelte måltider i løbet af kurset. Som hovedregel er kursistens forplejning for egen regning. Prisen tillægges ikke moms.

Kursusledere: Jacob Mollerup og Kirsten Halsnæs
Varighed: 8 dage
Sted: København, Køge, Roskilde og London.
Tidspunkt: 24. – 28. oktober 2022
Pris: 23.975 kr. (ekskl. moms)

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end otte uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end otte uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.

Foto: Vestas.