Find data – og find historier med Microsoft Access

access

Kurset foregår i København 26.-28. oktober 2015.

I løbet af de seneste par år har danske myndigheder og EU i meget stort omfang lagt data ud til frit brug. De færreste journalister er gået i gang. Den nye offentlighedslov med dens mulighed for databaseudtræk gør det også særlig nødvendigt at have redskaberne til efterfølgende at kunne analysere de data, man måtte få udleveret.

På dette kursus gennemgår vi, hvor de nye data er, hvordan du enkelt får fat i dem, og hvordan du renser dem. Du lærer også, hvordan du bruger  og finder historier med databaseprogrammet Microsoft Access. Det vil fx sige ved hjælp af kriterier at finde de cases, der er sjældne som nålen i høstakken. Det kan være huse til salg på giftgrunde eller listen over samtlige Låsby Svendsens faldefærdige ejendomme.

I mange år har vi på vores hjemmeside haft en oversigt over gratis data. På det seneste er en hel del nye links kommet til. Kommuner som København, Aarhus og Odense forsøger at lægge så mange data ud som muligt.

Sundhedsdata kommer i større og større omfang ud på sundhedsportalen, miljø kommer på miljøportalen, centralt forsøger staten med Open Government at få flere af de centrale databaser ud. En af de helt store er højdemodellen og andre af de centrale kort fra Geodatastyrelsen. Der er altså masser af data. Kunsten er at finde data og at finde de data, man kan bruge.

Data ligger ofte i Excel, csv, json, xml eller som et API. Vi gennemgår disse formater, og hvordan du i praksis henter data ind, så du kan komme i gang med at bruge dem.

Excel kan ofte benyttes til at analysere mindre datasæt, men når det er flere tabeller eller store datasæt, er en database nødvendig.

Vi har tidligere undervist meget i databasen Microsoft Access. Og vi har lige gennemført et firedages-kursus i Access-databaser for journalister fra den norske avis  Dagens Næringsliv. Det understregede, hvor vigtig den database er i praksis. På verdens største konference inden for datajournalistik er Microsoft Access stadig også et af de mest udbredte programmer i hands-on sessionerne.

Danske journalister må igen få fokus på fordelen ved dette analyseværktøj. Det er også et af vore egne mest anvendte redskaber. En række vigtige analyser foregår langt hurtige og sikrere med Access end Excel.

Access har også den fordel, at den kan fungere som frontend for meget store databaser i ‘skyen’, selv om disse er i et andet format, som for eksempel MySQL.

Du lærer:

  • At bruge de nye datasteder
  • At importere data i de forskellige formater
  • At strukturere data i Microsoft Access
  • At bruge Access til at finde fejl i data
  • At forbinde flere tabeller med hinanden i Microsoft Access

Forudsætninger: Du skal have et elementært kendskab til regneark. Du skal medbringe din egen computer på kurset, og Microsoft Access skal være installeret.

Kursusledere: Tommy Kaas og Nils Mulvad

Varighed: 3 dage

Sted: København

Tidspunkt: 26.-28. oktober 2015

Pris: 7485 kr.

Tilmelding: Er din arbejdsplads medlem af Pressens Uddannelsesfond, skal du tilmelde dig på kursusportalen.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

(Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning i løbet af kurset. Prisen er ex. moms.)

Tilmeldingen er bindende

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.