Find data – og find historier med Microsoft Access

Kurset foregår 3.-5. december 2019 i København.

Ingen datajournalistik uden data. På dette kursus gennemgår vi, hvor de nye data er, hvordan du enkelt får fat i dem, og hvordan du renser dem. Du lærer også, hvordan du bruger og finder historier med databaseprogrammet Microsoft Access.

Kurset er en af vores klassikere. Databaser er – som regneark – nødvendige trædesten på vejen mod at blive en kompetent datajournalist.

Myndighederne og organisationer lægger flere og flere data ud til frit brug. Andre udleverer dem efter aktindsigt og forhandling. De færreste journalister ved, hvordan de skal få fat i dem eller bruge dem. På kurset får deltagerne redskaberne til at kunne analysere de data, de måtte få udleveret.

Deltagerne lærer ved hjælp af søgekriterier at finde selv de cases, der er sjældne eller svære at finde som nålen i høstakken. Det kan være huse til salg på giftgrunde eller den komplette liste over samtlige Låsby Svendsens faldefærdige ejendomme.

I mange år har vi på vores hjemmeside haft en oversigt over gratis data. Mange nye links er kommet til i den seneste tid. Flere kommuner – især de større – forsøger at lægge så mange gratis data ud som muligt.

Sundhedsdata kommer i større og større omfang ud på sundhedsportalen, miljø kommer på miljøportalen, centralt forsøger staten med Open Government at få flere af de centrale databaser ud. Der er altså masser af data. Kunsten er at finde data og at kunne  bruge de data, man finder.

Data i forskellige formater

Data ligger ofte i Excel, men det sker også, at de ligger i csv, json, xml eller som et API. Vi gennemgår og forklarer disse formater, og hvordan du i praksis henter data ind, så du kan komme i gang med at bruge dem.

Excel er godt, når vi vil analysere mindre datasæt, men når datasættene er store eller indeholder flere tabeller, er en database nødvendig.

Vores egne erfaringer understreger, hvor vigtig et databaseprogram som Access er i praksis. Rent konkret er det et af vore egne mest anvendte redskaber. En række vigtige analyser foregår langt hurtige og sikrere med Access end Excel. Og derfor synes vi, at også danske journalister skal have fordelen ved dette analyseværktøj.

Access har desuden den fordel, at programmet kan fungere som frontend for meget store databaser i ’skyen’, selv om disse er i et andet format, som for eksempel MySQL.

Søgning i Kaas & Mulvads datapakke

Kaas & Mulvad trækker løbende data fra en lang række offentlige steder, bl.a. retslister, domæneoplysninger, virksomhedsdata og ejendomsdata. Har dit medie ikke allerede adgang, får du som kursusdeltager adgang, og kurset træner dig i at bruge disse data i forbindelse med redaktionel research.

Du lærer:

  • At bruge de nye datasteder
  • At importere data i de forskellige formater
  • At arbejde med data i Microsoft Access
  • At bruge Access til at finde fejl i data
  • At forbinde flere tabeller med hinanden i Microsoft Access
  • At søge i datapakken

Forudsætninger: Du skal have et elementært kendskab til regneark. Du skal medbringe din egen computer på kurset, og Microsoft Access skal være installeret. (Access kan kun installeres på Windows – men kan også bruges på Mac. Kontakt os, hvis du vil høre nærmere).

Kursusleder: Nils Mulvad og Tommy Kaas
Varighed: 3 dage
Sted:MBK, Pilestræde 61, 1112 København K.
Tidspunkt: 3. – 5. december 2019
Pris: 8085 kr. (+ moms)

Prisen omfatter: Undervisning, undervisningsmaterialer og frokost, kaffe, te og vand i løbet af kurset. Prisen er ekskl. moms.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse.

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.