Effektiv datavisualisering: Grafikker, der virker

Kurset har ME-stjerne. Det foregår 6. og 7. marts 2024 i København.

Alt for mange grafikker og datavisualiseringer virker ikke, som de skal. Problemet er sjældent, at data er decideret forkerte. Oftest handler det om selve formidlingen af data. 

Dette kursus i datavisualisering, som ledes af den erfarne grafiker og designer Marianne Bahl, er henvendt til dig, der ønsker at lære at visualisere dataindhold på en klar og inddragende måde uden nødvendigvis at skulle dykke ned i komplekse regnestykker.

På to dage bliver du  langt bedre til visuel kommunikation af tal og data. Du vil opleve, hvordan du med enkle metoder kan kommunikere dataindhold klart og præcist i en engagerende form

Gennem eksempler på god og dårlig visuel kommunikation og øvelser i visuelt at formidle data i simpel storytelling, vil deltagerne lære best practice inden for datavisualisering, herunder farvevalg, tekstbrug og valg af grafiske elementer.

Der kræves ingen forudgående færdigheder inden for tal eller teknik. Fokus er primært på det kommunikative aspekt af datavisualisering. Målet er at ruste kursisterne til at kommunikere dataindhold klart og præcist i en enkel og engagerende form.

Efter kurset vil du have:

 • En dybere forståelse af datavisualiseringens vigtighed og anvendelighed.
 • Evnen til at skabe enklere, klare og inddragende datavisualiseringer.
 • Kendskab til best practices og værktøjer til effektiv datavisualisering.
 • Selvtillid til at formidle dataindhold til forskellige målgrupper.

Elementer fra kursusindholdet:

Introduktion til datavisualisering

 • Hvorfor er god datavisualisering vigtig?
 • Typer af datavisualiseringer og deres anvendelse.

Målgruppe og formål

 • Hvordan forstå målgruppens forudsætninger og interesser?
 • Identificering af formålet med datafortællingen.

Valg af de rigtige visualiseringsmetoder

 • Grafiske elementer, herunder søjlediagrammer, cirkeldiagrammer, linjediagrammer og punktdiagrammer.

Farver og farveskalaer

 • Undgå farvekombinationer, der er svære at aflæse.
 • Håndtering af farveblindhed og brug af divergerende farveskalaer.

Tekst og kontrast

 • Sikre en god kontrast mellem tekst og baggrund.
 • Optimal placering af tekst for at forbedre visualiseringens forståelighed.

Datafortælling og storytelling

 • Identificering og vinkling af den centrale historie bag data.
 • Opbygning af en inddragende datafortælling.

Eksempler, good and bad

 • Gennemgang af reelle eksempler på effektive datavisualiseringer.
 • Læring fra fejl og undgåelse af faldgruber.

Øvelser og opgaver

 • Praktiske øvelser, hvor kursisterne skal visualisere simple dataindhold.
 • Feedback og diskussion for at forbedre visualiseringerne.
 • Introduktion til interaktiv datavisualisering og dens fordele.

Kursusleder: Marianne Bahl
Varighed: 2 dage
Sted: København
Tidspunkt: 6.-7. marts 2024
Pris: 6.490 kr. (ekskl. moms)

Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer og frokost, kaffe, te og vand i løbet af kurset. Prisen er ekskl. moms.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse fra 13. nov. 2023

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.