Gå i dialog og forny journalistikken

Kurset foregår 10,. 11. og 12. november 2021 i København.

Nye erfaringer fra medierne viser, at en dialogbaseret tilgang til journalistikken skaber større engagement, bedre debat og loyale læsere. Det er til gavn for både brugerne, mediet og den demokratiske samtale. Annette Holm giver dig dugfrisk viden og værktøjer fra Constructive Institute til at forny journalistikken. Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Constructive Institute, Kaas & Mulvad og DMJX

Færre vil betale for den journalistik, vi laver. Annoncekronerne forsvinder i mediernes budgetter. Nyhedsørkener breder sig både her og i resten af verden, og tilliden til medierne er under pres.

Men midt i elendigheden er flere mediehuse og organisationer begyndt at lytte til borgerne for at lave journalistik, som borgerne oplever som relevant og væsentlig.

På dette kursus lærer du, hvordan du kan lytte bedre og lade det være udgangspunktet for ambitiøs journalistik. Hvad enten din intention er at lave journalistik, der engagerer borgerne eller at få uenige parter til at høre, hvad hinanden siger for at blive bedre uenige.

Vi får besøg af journalister fra danske og udenlandske medier, der med succes har inddraget lytterne i den redaktionelle proces, f.eks. Fyns Stiftstidende, Zetland, P1, Aarhus Stiftstidende og TV2 Østjylland. Erfaringen er, at brugerne kvitterer med ideer, kvalificeret debat og loyalitet.

Det viser sig nemlig, at det åbner for helt nye vinkler og oversete historier, hvis journalister tør betragte alle dem uden for redaktionslokalerne som ressourcer og samarbejdspartnere, og ikke blot som kilder, cases og trolls i kommentarsporene.

Kurset præsenterer konkrete metoder og praktiske værktøjer til at styrke dialogen mellem borger og journalist og går også skridtet videre og introducerer en ny metode udviklet på Constructive Institute til brobygning mellem stridende parter.

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem DMJX, Kaas og Mulvad og Constructive Institute.

Du lærer at:

  • Arbejde med et kreativt mindset som en metodisk tilgang til tekstforfatning.
  • Skrive tekster, der arbejder med indsigter i målgruppen: Den egentlige kreativitet ligger i den relevans, din tekst møder læseren med!
  • Balancere hensyn i din tekstproduktion: Effektiv konvertering versus pleje af brand og image.
  • Starte din skriveproces et andet sted: Når du ændrer perspektiv, så ændrer udsigten sig.
  • Anvende simple teknikker, der gør en forskel i komplekse sammenhænge.
  • Få din modtager til at handle på dine budskaber ved at blive skarp på eksplicitte og implicitte call-to-actions.
  • Skabe relevante kommercielle tekster, der kan drive effektivt salg og markedsføring af dine produkter.
  • Udvikle adfærdsændrende tekstbudskaber, der gør det nemmere at agere på dine intentioner.

Kurset er for dig, der søger efter konkrete metoder, inspiration og viden til arbejdet med brugerinddragelse og en konstruktiv tilgang til journalistik. Kurset er primært henvendt til dig, der arbejder som journalist eller redaktør med ansvar for lokalt, regionalt eller nationalt stof.

Er du kommunikationsansat og arbejder med medlems- eller borgerkommunikation kan du også få stor gavn af metoderne.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gæsteoplæg fra praktikere og øvelser.

Du vil stifte hands-on bekendtskab med koncepter og metoder fra den brugerinddragende og konstruktive journalistiks værktøjskasse.

Dag 1:
Hvad er dialogjournalistik, hvad kan vi få ud af at inddrage borgerne i den journalistiske proces? Hvad betyder det for borgerne at have en stemme, og hvad er journalistens rolle anno 2021?

Dag 2:
Metoder og træning i at inddrage borgere i forskellige dele af den journalistiske proces. Best practice fra danske og nordiske medier.

Dag 3:
Introduktion til brobyggende debat og arbejde med debatcases.

Kursusleder: Annette Holm
Varighed: 3 dage
Sted: DMJX, København
Tidspunkt:  10., 11. og 12 november 2021
Pris:  11.100 kr. (+ moms)

Kursusleder:

Annette Holm, lektor på journalistuddannelsen, DMJX, og fellow ved Constructive Institute, 2020.
Annette Holm har i flere år undervist i dialogbaseret journalistik på DMJX. Hun er projektleder for et internationalt projekt om udvikling af konstruktiv journalistik og har netop afsluttet et 10 måneders fellowship på i Constructive Institute, hvor hun undersøgte, hvordan man kan give beboere i udsatte boligområder en stemme.
Annette Holm har desuden lavet et udviklingsprojekt om borgerinddragende journalistik i samarbejde med P1.

Tilmeld dig hos Mediernes Efteruddannelse

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig her.