Bliv klar til lederjobbet

Kurset foregår 28. september – 1. oktober 2020 i København.

Går du rundt med en chef i maven? Drømmer du om at tage mere ansvar på dig eller få mere indflydelse? Eller er du i tvivl om, hvad det overhovedet går ud på at være leder på en medie-arbejdsplads?

På dette kursus med Jesper Friis og Rasmus Emborg som kursusledere bliver du introduceret til de helt grundlæggende ledelsesopgaver på et medie og får samtidig personlig indsigt i, hvilken leder du ville være, hvis du skulle tage springet.

’Bliv klar til lederjobbet’ er et lederforberedende kursus, der giver deltagerne et større kendskab til ledelse, så de får et bedre og mere afklaret grundlag for at beslutte, om de selv ønsker at gå ledelsesvejen. Kurset tager udgangspunkt i, at ledelse er en faglig disciplin, og at det ikke nødvendigvis er den dygtigste journalist, der også bliver den bedste leder.

Kurset er målrettet til dig, der vil vide mere om ledelse på en medie-arbejdsplads, herunder de konkrete opgaver og ansvaret som leder, og som ønsker at blive klogere på, hvordan du selv vil trives i rollen som chef. Kurset er også velegnet for journalister på et fagligt ledelsesniveau (fagredaktører, redaktionssekretærer, jourhavende, gruppeledere m.fl.), som ønsker indsigt i personaleledelse, strategisk ledelse m.v.

Kurset bliver en blanding af oplæg fra kursuslederne, diskussioner, øvelser, gruppearbejde og besøg af gæster, der har forskellige erfaringer med ledelse, herunder det at tage springet fra journalist til chef.

Kurset er bygget op af fire moduler:

Chefens opgaver

Chefen er ikke bare, hende der bestemmer. Ledelse foregår på flere niveauer. Du får en introduktion til de forskellige former for ledelse – strategisk ledelse, driftsledelse, personaleledelse osv. Du får også indsigt i, hvilke helt konkrete opgaver, der følger med et ledelsesjob: mødeledelse, planlægning, konflikthåndtering, MUS-samtaler, kvalitetssikring, feedback, intern kommunikation m.m. I grupper øver vi os bl.a. i effektiv mødeafvikling og i, hvordan man bedst håndterer en vanskelig samtale med en medarbejder. Vi ser på forskellige måder at løse opgaverne på og giver bud på, hvornår en leder har succes.

Fra kollega til chef

Mange tøver med at vælge chefvejen, fordi de er bange for at forlade fællesskabet blandt kollegerne. Hvordan er det at skifte rolle i organisationen, og hvad skal man være opmærksom på? Vi giver dig indsigt i, hvad rolleskiftet betyder for en ny leders selvforståelse samt måden, hun bliver set på af andre. Du bliver introduceret til de fire ledelsesroller – at lede nedad (medarbejderne), opad (virksomheden/egen chef), udad (omgivelserne) og på tværs (chef-kolleger) – og vi ser på mellemlederens placering og ansvar i organisationen. Vi får input fra gæster, som har erfaringer med rolleskift.

Hvilken chef vil jeg blive?

Der er vidt forskellige måder at være chef på. Men der er også erfaringer med, hvilken ledelsestype, der har størst succes. Man skal trives i et chefjob og ikke nødvendigvis hænge sin personlighed i garderoben. På kurset får du tegnet din helt egen personlighedsprofil, så du kan få indsigt i, hvilken type du er, og hvordan den flugter med kravene til en chef. Vi benytter os af den anerkendte JTI-model, Jungian Type Index, der bruges til at undersøge, hvilke præferencer du har som menneske. Du får introduktion til metoden og får personlig tilbagemelding fra en JTI-ekspert. Vi laver øvelser og gruppearbejde om, hvilke konsekvenser vores karakter har for chefjobbet, og hvad du skal være opmærksom på. Du bliver også introduceret til, hvordan du selv kan arbejde med dit ledelsesgrundlag og få afklaret dine egne ledelsesværdier.

Engang chef, altid chef?

Når man er blevet chef, kan man hurtigt vænne sig til at have indflydelse, tage initiativet og i det hele taget til at stille sig forrest. Hvilke veje kan man gå, og hvad betyder et chefvalg for karrieren – og kan man også gå tilbage? Vi ser på, hvad et lederjob har af konsekvenser for karrieren. Vi diskuterer temaer som ansvar, status, løn og sikkerhed i jobbet. Du bliver også introduceret til en leders muligheder for at fortsætte til nye lederstillinger, hvilke muligheder der er for at blive en endnu bedre leder eller blive menig medarbejder igen. Vi får besøg af gæster, der har erfaringer med at træffe den slags valg.

Det får du med dig hjem:

  • Personlig afklaring om dine chef-tanker
  • Introduktion til de forskellige former for ledelse
  • Indsigt i en chefs konkrete opgaver
  • Træning i mødeledelse og samtaler
  • Et rolleskifts konsekvenser for dig
  • Viden om en chefs placering i organisationen
  • Hvilken type person/leder du er (JTI)
  • Personlig type-rapport (JTI)
  • Introduktion til ledelsesgrundlag/ledelsesværdier
  • Karrieremuligheder som chef

Erfarne kursusledere

Kursuslederne har førstehåndskendskab til emnet:

Jesper Friis, 59 år, blev uddannet journalist i 1986. Siden 1995 har han haft en stribe lederjob på Politiken (bl.a. nyhedsredaktør, kulturredaktør, søndagsredaktør, souschef på politiken.dk). Fra 2015-2019 var han chefredaktør på TV2 Øst. Jesper har i dag egen virksomhed.

Rasmus Emborg, 51 år, blev uddannet journalist i 1995. Han har siden 2005 haft en stribe lederjob på Politiken (politisk redaktør, nyhedsredaktør), Avisen.dk/Ugebrevet A4 (chefredaktør, adm. direktør) og Børsen (nyhedschef). Rasmus har i dag egen virksomhed.

Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer – herunder en personlig type-rapport, morgenmad, frokost, kaffe, te og vand i løbet af kurset. Prisen er ekskl. moms.

Kursusledere: Jesper Friis og Rasmus Emborg
Varighed: 4 dage
Sted: MBK, Pilestræde 61, København K.
Tidspunkt: 28. september – 1. oktober 2020
Pris: 12.985 kr. (+ moms)

Tilmeld dig kurset hos Mediernes Efteruddannelse

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail. Er du ansat hos et PU-medlem, kan du også pr. mail bede om, at vi reserverer en plads til dig.

TILMELDING ER BINDENDE

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før forløbets start opkræver vi – uanset grunden – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat – dvs. at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale – har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.